Terminy leczenia

Dane, które publikujemy, są przekazywane przez szpitale i przychodnie, pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego (blisko 14 tys. placówek medycznych), które udzielają świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

W czasie pandemii mogą być nieaktualne dane w niektórych placówkach dotyczące:

  • pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia
  • liczby oczekujących
  • średniego czasu oczekiwania.

Wynika to z zawieszenia obowiązku raportowania do NFZ w placówkach, które leczą pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19.

Korzystając z wyszukiwarki, sprawdzisz

  • gdzie i kiedy najszybciej uzyskasz pomoc lekarza (dane kontaktowe i lokalizację na mapie poradni i szpitali)
  • ile osób oczekuje na leczenie w wybranej przez Ciebie placówce
  • czy w szpitalu lub poradni znajdują się udogodnienia dla pacjentów, takie jak: parking, podjazd dla wózków, winda czy specjalnie dostosowana łazienka dla osób niepełnosprawnych.

Źródło danych

Placówki medyczne przekazują Informacje o terminach leczenia bezpośrednio do NFZ. Szpitale i poradnie mają obowiązek przekazywać oddziałom wojewódzkim NFZ co tydzień informację o pierwszym wolnym terminie (z wyjątkiem świadczenia dla pacjentów objętych diagnostyką lub leczeniem onkologicznym), a co miesiąc informacje o prowadzonych przez nie listach osób oczekujących na leczenie (z wyjątkiem świadczenia dla pacjentów objętych diagnostyką lub leczeniem onkologicznym).

Podstawa prawna

Art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2112) dotyczący dodanego art. 7ab. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842).