Poznaj elektroniczną dokumentację medyczną

EDM, czyli elektroniczna dokumentacja medyczna, to dokumenty,  które powstają, gdy korzystasz z opieki zdrowotnej. To opisy Twoich konsultacji i diagnoz, wyniki badań, wypisy ze szpitala i inne. EDM zastępuje papierowe karty pacjenta

Gdy pacjent trafia do lekarza, do dentysty czy do szpitala i ma kontakt z systemem opieki zdrowotnej, to powstaje zdarzenie medyczne. Zdarzenia medyczne są odnotowywane w systemie e-zdrowie, a Ty możesz je zobaczyć na swoim Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Historia leczenia”,  a także w aplikacji mojeIKP.

Każdy lekarz i gabinet od 1 lipca 2021 roku mają obowiązek raportowania zdarzeń medycznych, także wówczas, gdy leczysz się prywatnie.

W tej samej zakładce znajdziesz też swoją elektroniczną dokumentację medyczną (EDM). Wgląd do niej możesz mieć Ty, Twój lekarz POZ, a także lekarz specjalista, jeśli nadasz mu do niej dostęp.

 1. Jak znajdziesz zdarzenia medyczne w mojeIKP
 2. Jak znajdziesz EDM i zdarzenia medyczne na IKP
 3. Jakie dokumenty medyczne znajdziesz w EDM
 4. Kto ma dostęp do EDM
 5. Czym jest zdarzenie medyczne

Jakie korzyści daje EDM

  Zobacz, jak w praktyce działa elektroniczna dokumentacja medyczna.

   

  Jak znajdziesz zdarzenia medyczne w mojeIKP

  Żeby wyszukać informacje o swojej wizycie u lekarza, pobycie w szpitalu czy innych zdarzeniach medycznych:

  • zaloguj się do aplikacji
  • wejdź do zakładki e-zdrowie
  • wybierz zakładkę z historią leczenia – znajdziesz ją między e-skierowaniami a przypomnieniem o lekach
  • teraz masz 2 możliwości:
   • wybierz rok, a następnie prześledź swoje zdarzenia medyczne
   • wejdź w widoczne na górze „Wyszukiwanie” (lupka) i szukaj według typu zdarzenia medycznego; możesz też wskazać okres do przeszukania.

  W mojeIKP na razie dostępna jest tylko lista zdarzeń medycznych. Jeśli szukasz swoich dokumentów elektronicznych innych niż e-recepta, e-skierowanie i Unijny Certyfikat COVID, zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta. 

  Jak znajdziesz EDM i zdarzenia medyczne na IKP

  • Zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta.
  • Wejdź w „Historię leczenia”, a następnie w „Zdarzenia medyczne”.

  Usunięto obraz.

  • Teraz kliknij w link widoczny po prawej stronie u góry „Dokumentacja medyczna”.

  Usunięto obraz.

  • Znajdź dokument, którego potrzebujesz. Pomoże Ci w tym wyszukiwarka.

  Usunięto obraz.

  Jakie dokumenty medyczne znajdziesz w EDM

  Obecnie w ramach elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) masz dostęp do:

  • opisów badań diagnostycznych
  • wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem
  • informacji od lekarza kierującego pacjenta do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, przepisanych lekach
  • wypisów ze szpitala
  • informacji wydawanej, gdy szpital odmawia przyjęcia pacjenta: o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych dalszych zaleceniach.

  Katalog EDM będzie sukcesywnie rozszerzany o kolejne typy dokumentów.

  Placówka medyczna musi mieć też oprogramowanie, które umożliwia umieszczenie Twoich dokumentów w systemie e-zdrowie. Jeśli nie widzisz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta jakichś dokumentów, spytaj swojego lekarza, przychodnię lub diagnostę, czy umieścili je w systemie.

  Kto ma dostęp do EDM

  Poza Tobą, dostęp do Twojej dokumentacji medycznej ma:

  • każdy lekarz i placówka, którzy ją wytworzyli
  • Twój lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarka POZ i położna, a także przychodnia POZ do której jesteś zapisany (na wypadek, gdyby musiał Cię przyjąć inny lekarz POZ)
  • lekarz, któremu udostępnisz swoją dokumentację medyczną, w zakresie i czasie, jakie wyznaczysz; możesz to zrobić na Internetowym Koncie Pacjenta, przez aplikację mojeIKP lub SMS-em podczas wizyty u lekarza

  Przeczytaj, jak udostępnić dokumentację medyczną

  • każdy pracownik medyczny w sytuacji zagrożenia życia pacjenta
  • bliska osoba, którą do tego upoważnisz przez aplikację mojeIKP lub na IKP

  Sprawdź, jak udostępnić swoje dane medyczne bliskiej osobie

  Rodzic, który zgłosił dziecko do ZUS lub KRUS, ma dostęp do jego dokumentów medycznych na IKP i przez mojeIKP. Może upoważnić do takiego dostępu także drugiego rodzica.

  Czym jest zdarzenie medyczne

  Chcesz sobie przypomnieć, jakiej pomocy Ci udzielono? Szukasz nazwiska lekarza, który Cię przyjął? Chcesz sprawdzić, kiedy robiono Ci badanie lub w jakim czasie leczono Cię w szpitalu? Wszystko to znajdziesz na liście zdarzeń medycznych na swoim Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Historia leczenia”.

  W obu przypadkach możesz znaleźć zdarzenie medyczne według kategorii lub daty. Zacznij wpisywać rodzaj zdarzenia medycznego, a system podpowie Ci, jak ono może się nazywać.

  Rodzaje zdarzeń medycznych:

  • pobyt w szpitalu
  • leczenie jednego dnia (leczenie w szpitalu, które trwa do 24 h)
  • pobyt (trwający przynajmniej jedną noc, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, sanatorium, prewentorium, hostelu lub innej placówce dla osób wymagających całodobowej opieki i pomocy medycznej)
  • porada (konsultacja u lekarza, lekarza psychiatry lub dentysty w gabinecie lub przychodni)
  • porada patronażowa (pierwsza wizyta lekarza u noworodka i jego rodziców, w ich domu)
  • wizyta patronażowa (wizyta położnej lub pielęgniarki u niemowlęcia do 2 miesiąca życia)
  • wizyta (kiedy konsultacja przez lekarza, dentystę lub psychiatrę ma miejsce w domu pacjenta)
  • cykl leczenia (leczenie zaplanowane jako cały zestaw procedur medycznych wykonywanych w określonym czasie, może obejmować np. cykl leczenia u lekarza specjalisty)
  • badanie (laboratoryjne lub diagnostyczne)
  • sesja (cykl leczenia dotyczący zdrowia psychicznego i uzależnień)
  • osoba leczona (wszystkie zdarzenia medyczne, których Ci udzielono, a których nie da się zakwalifikować do wcześniej wymienionych kategorii)
  • wyjazd ratowniczy (pomoc udzielona przez zespół ratownictwa medycznego, z wyjątkiem ratowników górskich i wodnych)
  • akcja ratownicza (czynności ratunkowe wykonywane przez wodne pogotowie ratunkowe albo ratownictwo górskie)
  • przewóz (transport pacjenta do placówki medycznej lub z placówki do domu)
  • hemodializa (hemodializa, hemofiltracja lub hemodiafiltracja)
  • bilans zdrowia (profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży wykonywane w określonym wieku lub w grupie wybranej ze względu na specyfikę rozwoju, których celem jest wczesne wykrycie zaburzeń i zaplanowanie dalszych działań)
  • wyrób medyczny (to np.: protezy, aparaty słuchowe i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny)
  • szczepienie (tylko finansowane ze środków publicznych)
  • badanie (test) przesiewowe (badanie lekarskie lub pielęgniarskie, które ma na celu identyfikację grup ryzyka, wczesne wykrycie objawów chorobowych i podjęcie w porę odpowiedniego leczenia)
  • świadczenie profilaktyczne (obejmuje niewymienione wcześniej badania profilaktyczne)
  • osoba objęta opieką koordynowaną (nowa, od października 2022 r., forma opieki nad pacjentem w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmuje poza zwykłymi świadczeniami POZ dodatkowo: dostęp do badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii i endokrynologii oraz porady edukacyjne i dietetyczne)
  • osoba leczona w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć
  • segregacja medyczna w szpitalnym oddziale ratunkowym (inaczej triaż, czyli podział pacjentów na grupy pod względem stanu zagrożenia zdrowia lub życia.

  Teraz możesz ocenić lekarza, przychodnię, jakość usług medycznych w aplikacji na telefon mojeIKP lub na Internetowym Koncie Pacjenta.