Deklaracja dostępności

Ważny jest dla nas każdy pacjent. Dlatego dbamy o to, by informacje, które publikujemy, były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców

Chcemy, by nasz serwis pacjent.gov.pl był:

 • łatwy w użyciu
 • czytelny i zrozumiały
 • pomocny w życiu codziennym
 • dostępny dla wszystkich bez względu na wiek czy poziom sprawności
 • dostępny na dowolnym urządzeniu
 • bezpośredni i wolny od zbędnych formalizmów.

Staramy się ułatwić czytanie i rozumienie treści:

 • używamy prostego, powszechnie zrozumiałego języka
 • w miarę możliwości używamy krótkich zdań
 • dzielimy treści na krótkie akapity i opatrujemy je zrozumiałymi nagłówkami
 • używamy list numerowanych i nienumerowanych
 • ważne linki umieszczamy w oddzielnych liniach, żeby były dobrze widoczne
 • infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym,
 • obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.

Stosujemy w serwisie rozwiązania usprawniające poruszanie się po nim:

 • w kodzie każdej strony określamy użyty na niej język,
 • na każdej stronie (poza stroną główną) umieściliśmy ścieżkę okruszków, dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu
 • użytkownik może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”
 • do treści strony można dotrzeć przy pomocy „skip linków”
 • załączane pliki zawierają informacje o ich wielkości i formacie
 • elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus)
 • ograniczamy publikację plików PDF — staramy się publikować treści bezpośrednio w serwisie
 • używamy czytelnie opisanych formularzy
 • dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki czemu informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących
 • osoby korzystające na Internetowym Koncie Pacjenta z wersji kontrastowej mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony Usunięto obraz. umieszczonej w prawym górnym rogu ekranu (na urządzeniach mobilnych ikona otwiera się po kliknięciu w menu Usunięto obraz. w prawym górnym rogu ekranu).

Zasady linkowania:

 • nazwa linku wskazuje, co znajdzie użytkownik po kliknięciu
 • linki prowadzące do innych stron serwisu pacjent.gov.pl otwierają się zawsze w tym samym oknie
 • linki prowadzące do innych serwisów otwierają się na ogół w tym samym oknie, za wyjątkiem:
  • linków, których uruchomienie w tym samym oknie spowodowałoby np. wylogowanie z aktualnej sesji (jeśli użytkownik jest zalogowany) lub
  • linków odsyłających do instrukcji, pomocy kontekstowej lub informacji uzupełniających w sytuacjach, w których otwarcie nowej strony w tym samym oknie zakłóciłoby wieloetapowy przepływ pracy, np. wypełnianie i wysyłanie formularza
 • ikoną Usunięto obraz. oznaczamy linki, które:
  • prowadzą do innego serwisu lub
  • otwierają nowe okno lub
  • prowadzą do innego serwisu i otwierają nowe okno
 • linki prowadzące do innych serwisów lub/i otwierające nowe okno są opatrzone widoczną dla czytników informacją o tym, które z tych działań nastąpi po kliknięciu.

Deklaracja

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu. Staramy się też stosować do wytycznych WCAG 2.0 na poziomie AA — jeżeli jednak zauważysz, że jakiś element serwisu zdecydowanie nie spełnia wymogów dostępności, skontaktuj się z nami i wskaż, co przeoczyliśmy.

Napisz do nas

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych —  załącznik nr 4, zgodnie z WCAG 2.0 (czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.0) na poziomie AA (Dz.U. 2012 poz. 526)