Uśmiechnięte pielęgniarka stoi przed przychodnią. Na szyi ma stetoskop, w tle stoi lekarz.

Jak może Ci pomóc pielęgniarka POZ?

Pielęgniarka opiekuje się pacjentem i wykonuje w ramach swoich obowiązków szereg czynności medycznych. Zarówno pielęgniarka, jak i położna POZ mogą w ograniczonym zakresie diagnozować i leczyć. Do ich zadań należy też edukacja pacjenta, by nauczył się żyć ze swoją chorobą i dowiedział się, jak należy postępować, by nie chorować

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) to inaczej pielęgniarka środowiskowa. Składasz do niej deklarację wyboru. Realizuje świadczenia zdrowotne w Twojej placówce POZ czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jej dane znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. 

Pamiętaj, że czas pracy pielęgniarki rodzinnej jest zmienny, a powierzone obowiązki wykonuje również w domu pacjentów, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W planowaniu opieki nad pacjentami ściśle współpracuje z innymi pracownikami zespołu POZ:

 • lekarzem rodzinnym
 • położną rodzinną
 • pielęgniarką szkolną. 

Zadania pielęgniarki POZ

Do zadań pielęgniarki POZ należy między innymi:

 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie zastrzyków dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wlewów dożylnych, doodbytniczych
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet
 • płukanie pęcherza
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się takich jak odleżyny, oparzenia czy otarcia
 • zdejmowanie szwów
 • wykonywanie inhalacji
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna
 • stawianie baniek.

Obecnie pielęgniarka w pewnym zakresie może też:

 • samodzielnie diagnozować
 • wystawiać skierowania na badania diagnostyczne
 • dawać zalecenia co do terapii
 • wystawiać recepty na niektóre leki oraz zlecenia na zaopatrzenie w określone wyroby medyczne.

Pielęgniarka POZ prowadzi też ocenę prawidłowości rozwoju fizycznego dzieci (do 18 roku życia) na podstawie testów przesiewowych w czasie wizyt patronażowych.

Pielęgniarka udziela pomocy w przychodni POZ w dni powszednie. Jeśli więc konieczne jest zrobienie zastrzyków czy pielęgnacja ran w soboty i niedziele lub święta, wówczas lekarz POZ lub pielęgniarka POZ zgłaszają taką potrzebę w przychodni, która będzie je wykonywała w trybie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na danym terenie.

Pielęgniarkę rodzinną możesz zmienić bezpłatnie, jednak nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. Za każdą następną zmianę w danym roku musisz zapłacić. O tym jak to zrobić przeczytasz w artykule Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ.