Poznaj swoje prawa

Jakie prawa przysługują Ci w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej?

Każdy, zgodnie z Konstytucją RP każdy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Są też grupy uprzywilejowane w korzystaniu z opieki zdrowotnej – zgodnie z konstytucją to: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku.

Władze publiczne są również zobowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Jakie prawa Ci przysługują?

Uprawnienia szczególne

Szereg grup ma uprawnienia szczególne do opieki zdrowotnej i świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wynika to z ich stanu zdrowia, sytuacji społecznej, zasług dla kraju.

Sprawdź, kto ma takie uprawnienia i w jakim zakresie

Rzecznik Praw Pacjenta

Uważasz, że jako pacjent zostałeś źle potraktowany? Twoje prawa do odpowiedniej opieki zdrowotnej zostały naruszone? Pomóc Ci może Rzecznik Praw Pacjenta. Możesz się do niego zwrócić o poradę, wyjaśnienie wątpliwości związanych z prawami pacjenta, zadać pytanie. Jeżeli dojdzie do naruszenia Twoich praw pacjenta, rzecznik może wszcząć postępowanie wyjaśniające.

Dowiedz się więcej o pomocy, jakiej może Ci udzielić Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Jeśli potrzebujesz pilnie pomocy psychiatrycznej, jesteś w kryzysie psychicznym lub zmagasz się z uzależnieniem, możesz zgłosić się do szpitala lub innej placówki, która udziela pomocy całodobowej

W szpitalach psychiatrycznych i innych zakładach leczniczych, które sprawują całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową, pracują Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Jeśli Ty lub bliska Ci osoba przebywa w szpitalu psychiatrycznym i potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z rzecznikiem.

Znajdź Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Zwróć się do organizacji pozarządowej

W Polsce działa szereg organizacji pozarządowych, które wspierają osoby chore, udzielają porad, jak żyć z chorobą, występują w obronie praw chorych, oferują wsparcie psychologiczne.

Znajdź swoją organizację pozarządową