Умови користування Інтернет-профілем пацієнта (надалі - „Умови”)

Принципи та правові підстави користування Користувачами Інтернет-профілем пацієнта

§ 1

Цей документ визначає правила користування користувачами послугами системи електронного здоров’я (P1), доступними через ІПП. Користувачам гарантований доступ до ІПП через програму ІПП та застосунок mojeIKP.

§ 2

Терміни, використані в цьому документі, означають:

 1. контролер даних - контролер даних, зазначений у ст. 4 п. 7 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄC (загальний регламент про захист даних);
 2. сулжба ІПП  — загальнодоступний веб-додаток, який дозволяє пацієнту отримати доступ до власної електронної медичної документації та конкретних даних про стан свого здоров’я, доступний за адресою: https://pacjent.gov.pl;
 3. застосунок mojeIKP - загальнодоступний мобільний застосунок, що дозволяє пацієнту отримати доступ до власної електронної медичної документації та конкретних даних про стан свого здоров’я;
 4. застосунок mObywatel - загальнодоступний мобільний застосунок, зазначений у ст. 19е Закону про комп’ютеризацію діяльності суб’єктів, які виконують державні завдання;
 5. персональні дані - інформація про ідентифіковану фізичну особу або таку, що можна ідентифікувати („суб’єкт даних”); фізична особа, яку можна ідентифікувати - це особа, яку можна прямо чи опосередковано ідентифікувати, зокрема на основі ідентифікатора, такого як ім’я та прізвище, ідентифікаційний номер, даних про місцезнаходження, Інтернет-ідентифікатор або одного або кількох факторів, які визначають фізичну, фізіологічну, генетичну, психічну, економічну, культурну або соціальну ідентичність фізичної особи, чиї дані збираються в рамках користування Користувачем програмою ІПП, веб-сайтом pacjent.gov.pl, застосунком mojeIKP та системою електронного здоров’я (P1) — зокрема, в обсязі, необхідному для виконання електронних рецептів та електронних направлень, подачі декларацій ПМД та перегляду електронних лікарняних та даних, що надаються ІПП Національним фондом охорони здоров’я; ці дані також зберігаються у файлах cookie.
 6. електронний рецепт - вид електронної медичної документації, зазначений у ст. 2 п. 6а та законі від 28 квітня 2011 року про інформаційну систему в охороні здоров’я;
 7. електронне направлення - вид електронної медичної документації, зазначений у ст. 2 п. 6в закону від 28 квітня 2011 р. про інформаційну систему в охороні здоров’я;
 8. електроне лікарняне - електронний документ, що становить медичну довідку, зазначену у ст. 54 і 55 абз. 1 закону від 25 червня 1999 року про грошові виплати з соціального страхування на випадок хвороби та по материнству;
 9. заява ПМД  — волевиявлення пацієнта про вибір лікаря, медичної сестри або акушерки первинної медичної допомоги (ПМД ), зазначене у ст. 10 абз. 1 закону від 27 жовтня 2017 р. про первинну медичну допомогу, що подається, зокрема, через ІПП;
 10. EKUZ/EHIC — Європейська карта медичного страхування;
 11. ІПП – Інтернет-профіль пацієнта;
 12. pacjent.gov.pl - інформаційна служба МОЗ та Національного фонду охорони здоров’я, призначена для пацієнтів, керована Центром електронного здоров’я, за допомогою якої Користувач може отримати доступ до свого ІПП і у якій відображається важлива інформація щодо охорони здоров’я;
 13. система EWP — ІТ-система, створена з метою протидії епідемії COVID-19, зазначена в нормативно-правових актах, виданих на підставі ст. 46а та ст. 46b пункти 1-6 та 8-13 закону від 5 грудня 2008 року про запобігання інфекціям та інфекційним захворюванням людей та боротьбу з ними;
 14. система електронне здоров’я (е‑здоров’я) (P1) — Електронна платформа для збору, аналізу та обміну цифровими ресурсами про медичні події (P1), зазначена у ст. 7 абз. 1 закону від 28 квітня 2011 р. про інформаційну систему в охороні здоров’я;
 15. CeZ - Центр електронного здоров’я з головним офісом у Варшаві, вул. Станіслава Дюбуа, 5А;
 16. аутентифікація - процес підтвердження заявленої особистості Користувача, що входить в систему ІПП;
 17. Користувач - фізична особа, яка користується ІПП;
 18. Зареєстрований користувач - Користувач, який має активований профіль в ІПП;
 19. мобільний пристрій - пристрій типу смартфон або планшет;
 20. ЄС  COVID-сертифікат – сертифікат, що підтверджує прийняття вакцини від COVID-19 або сертифікат, що підтверджує негативний результат тесту на COVID-19 або сертифікат, що підтверджує одужання після хвороби, спричиненої вірусом COVID-19.

§ 3

 1. Система e‑здоров’я (P1) – це електронна платформа для державних послуг у сфері охорони здоров’я, яка дає змогу збирати, аналізувати, створювати та ділитися цифровими ресурсами про медичні події, а також реалізовувати інші функції, зазначені в закону від 28 квітня 2011 р. про інформаційну систему в охороні здоров’я та на умовах, визначених цим законом.
 2. Користуючись цією службою pacjent.gov.pl, Користувач погоджується на зберігання у файлах cookie дані про те, як він користується цією службою. Дані, що зберігаються в файлах cookie, використовуються лише з метою адміністрування веб-сайту.
 3. Наразі система е‑здоров’я (P1) дозволяє Користувачеві за допомогою програми ІПП, зокрема, мати доступ до виписаних Користувачеві електронних рецептів та електронних направлень, у тому числі декларувати бажання отримувати SMS-повідомлення та повідомлення електронною поштою про видачу цих документів, доступ до електронної Карти щеплень разом з можливістю отримання ЄС COVID-сертифікату, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19, доступ до ЄС COVID-сертифікату, що підтверджує негативний результат тесту на COVID-19, доступ до ЄС COVID-сертифікату для осіб, що одужали після перенесеного вірусу COVID-19, підтвердження можливості подання заяви на ПМД, заяви на EHIC або перегляд даних Користувача з Єдиного довідника пацієнта, який є системою Національного фонду охорони здоров’я, та електронних лікарняних, що передаються ІПП з платформи електронних послуг, яка є системою під наглядом Фонду соціального страхування (ZUS). stemem prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Крім того, система EWP надає в систему e‑здоров’я (P1) інформацію про карантин та домашню ізоляцію, накладені на Користувача, а також результат його нещодавно замовленого тесту на коронавірус, до яких пацієнт може отримати доступ через службу ІПП.

§ 4

 1. Користувач зобов’язаний користуватися службою ІПП відповідно до чинного законодавства, соціальних стандартів та положень цих Умов. Користування службою ІПП є безкоштовним.
 2. З урахуванням обмежень, що випливають із обов’язкових положень законодавства, CeZ не несе відповідальності за збитки, що виникають у зв’язку з роботою служби ІПП, користуванням нею або у зв’язку з неналежною роботою, помилками, недоліками, збоями, дефектами, затримками з передачею даних, комп’ютерними вірусами, аварією лінії або системи е‑здоров’я (P1) чи недотриманням Користувачами Умов.
 3. CeZ не несе відповідальності за відсутність доступу до системи е‑здоров’я (P1) з незалежних від CeZ причин.

§ 5

 1. CeZ надає Користувачам доступ до служби ІПП доступної на веб-сайті pacjent.gov.pl, після входу в систему.
 2. Службою  ІПП може користуватися Користувач, який активував профіль у службі ІПП, а також - в рамках функціоналу служби ІПП – також законним представником даного Користувача або його довірена особа, призначена через ІПП.
 3. Користувач зобов’язаний ознайомитися з положеннями, викладеними в цих Умовах, і зобов’язаний їх дотримуватися.
 4. Профіль у службі ІПП активується після входу через веб-сайту login.gov.pl та після прийняття Умов.
 5. Користувач має право користуватися послугами, доступними в службі ІПП, відразу після активації профілю.
 6. Кожен Користувач має лише один профіль ІПП.
 7. Забороняється користуватися профілями інших Користувачів та надавати доступ до свого профілю іншим особам, за винятком випадків, коли дана особа виступає - в рамках функціоналу служби ІПП –  jяк законний представник даного Користувача або його довірена особа, призначена через ІПП.
 8. Політика конфіденційності, яка описує, як персональні дані обробляються в службі ІПП, доступна за посиланням: https://pacjent.gov.pl/polityka-prywatnosci

§ 6

 1. Мобільний застосунок mojeIKP дозволяє, перш за все, використовувати функціональні можливості у вигляді відображення електронних документів, зазначених у ст. 2 п. 6а та в законі про інформаційну систему в охороні здоров’я, тобто електронних рецептів та електронних направлень, а також отримання PUSH-повідомлень щодо процесу обробки цих документів, зокрема повідомлень про їх видачу та анулювання.
 2. Користувач може отримати доступ до застосунку mojeIKP, завантаживши його на мобільний пристрій:
  1. для операційної системи iOS - з App Store;
  2. для операційної системи Android - з Google Play.
 3. Завантаження застосунку mojeIKP зі служби, зазначеної в пункті 2, на мобільний пристрій є безкоштовним (може стягуватися плата за передачу даних, необхідних для завантаження застосунку).
 4. Остання версія застосунку mojeIKP розміщуватиметься в службах, зазначених у пункті 2, і буде доступною для завантаження Користувачем.
 5. Користування застосунком mojeIKP є безкоштовним.
 6. CeZ повідомляє, що встановлення оновлень застосунку mojeIKP, наданих CeZ, може бути необхідною для забезпечення його належної роботи та належного захисту даних, що містяться в ньому. CeZ рекомендує встановлювати такі оновлення відразу після того, як вони будуть доступні через Google Play Store та App Store.
 7. Аутентифікація Користувача під час першого входу в застосунок mojeIKP відбувається через веб-сайт login.gov.pl, а також після прийняття Користувачем цих Умов. Кожен наступний вхід до застосунку mojeIKP відбувається за допомогою криптографічного сертифіката, що міститься в застосунку mojeIKP, захищеного PIN-кодом, який Користувач вводить у застосунку mojeIKP відповідно до п. 8.
 8. У разі аутентифікації Користувача способом, зазначеним у п. 7, але відсутності активації профілю ІПП, після аутентифікації Користувача та після прийняття ним Умов, профіль Користувача в ІПП активується.
 9. PIN-код для доступу до застосунку mojeIKP, зазначений у п. 7, визначається Користувачем під час першого входу до застосунку mojeIKP.
 10. Криптографічний сертифікат, зазначений у п. 7, закінчується через 2 роки від дня його видачі. Після цього часу Користувачеві необхідно повторно аутентифікуватися за допомогою служби login.gov.pl, щоб продовжити користуватися застосунком mojeIKP.
 11. Встановлення, запуск та активація застосунку mojeIKP на мобільному пристрої, що дозволяє отримувати PUSH-повідомлення від системи е‑здоров’я (P1), призводить до автоматичного вимкнення SMS-повідомлені, що надсилаються зі служби ІПП. Керувати типами повідомлень, які надходять, можна після входу в службу ІПП.
 12. Мобільний пристрій, на якому буде запущено застосунок mojeIKP, має відповідати таким технічним вимогам до операційної системи:
  1. для версії застосунку, завантаженого з Google Play - версія Android мінімум 6.0; 
  2. для версії застосунку, завантаженого з App Store - iOS версія 12.0 мінімум. 
 13. Для встановлення та оновлення застосунку mojeIKP потрібен доступ до Інтернету.
 14. Користування застосунком mojeIKP означає прийняття Користувачем цих Умов. Якщо Користувач не приймає ці Умови, застосунок mojeIKP слід видалити з мобільного пристрою.
 15. Політика конфіденційності, яка описує, як обробляються персональні дані в застосунку mojeIKP, доступна за посиланням: https://pacjent.gov.pl/polityka-prywatnosci.
 16. Користувач зобов’язаний користуватися застосунком mojeIKP:
  1. відповідно до чинного законодавства, Умов та регламентів служб, на яких був доступний застосунок mojeIKP;
  2. з дотриманням особистих прав третіх осіб (включаючи право на приватність) та будь-яких інших прав, на які вони мають право.
 17. Користувач зобов’язаний користуватися всією інформацію та матеріалами, доступними через застосунок mojeIKP, які не є персональними даними цього Користувача, лише в межах дозволеного використання.
 18. Користувач зобов’язаний негайно повідомити CeZ про будь-які порушення його прав у зв’язку з користуванням застосунком mojeIKP.
 19. Користувач може припинити користування застосунком mojeIKP у будь-який час. Для припинення користування потрібно видалити застосунок mojeIKP з мобільного пристрою.
 20. Користувач користується застосунком mojeIKP добровільно та на власну відповідальність.
 21. CeZ повідомляє, що Користувач несе повну відповідальність за порушення законодавства або збитки, заподіяні діями Користувача, пов’язаними з користуванням застосунком mojeIKP, зокрема пов’язаними з несанкціонованим наданням доступу третім особам до цього застосунку або персональних даних та індивідуальних медичних даних, доступних через функціонал застосунку mojeIKP.
 22. CeZ повідомляє, що не несе відповідальності за:
  1. збитки, спричинені тим, що Користувач не оновив застосунок ;mojeIKP;
  2. збитки, спричинені користуванням Користувачем застосунком mojeIKP у спосіб, що суперечить закону чи Умовам;
  3. якість та доступність телекомунікаційних послуг, необхідних для завантаження застосунку mojeIKP або даних, що завантажуються застосунком mojeIKP, які надаються телекомунікаційним провайдером, послугами якого користується Користувач;
  4. неправильну роботу застосунку mojeIKP, що виникли внаслідок збоїв у роботі операційної системи або мобільного пристрою, що використовується Користувачем, зокрема для несанкціонованого доступу та дій, що виникли внаслідок роботи шкідливого комп’ютерного програмного забезпечення або нездатності Користувача захистити цей застосунок.
 23. CeZ повідомляє, що застосунок mojeIKP доступний у виробничій версії. Проте в майбутньому очікується подальший розвиток застосунку mojeIKP та впровадження нових функцій, що може вимагати оновлення застосунку mojeIKP, включаючи зобов’язання підтвердити ознайомлення з новими версіями Умов. Про розширення функціоналу та пов’язані з цим зміни щодо користування CeZ повідомляє у прес-релізах. Крім того, Користувач буде проінформований про зміни Умов під час аутентифікації відповідно до § 10 п. 5.

§ 7

 1. Майнові авторські права на застосунок mojeIKP належать Державному казначейству в особі CeZ. Авторські права захищені Законом про авторське право та суміжні права від 4 лютого 1994 року.
 2. Після встановлення застосунку mojeIKP на мобільний пристрій Користувача, CeZ надає Користувачеві невиключну ліцензію на користування застосунком mojeIKP лише відповідно до його цільового призначення та на умовах, що випливають із цих Умов.
 3. Надана ліцензія є невиключною, не підлягає передачі та не дає права надавати подальші ліцензії (субліцензії).
 4. Ліцензія надається на період користування застосунком mojeIKP відповідно до його цільового призначення.
 5. Користування застосунком mojeIKP не означає, що Користувач отримує будь-які авторські права.

§ 8

 1. Доступ до ІПП, обмежений представленням невиконаних електронних рецептів та ЄС COVID-сертифікатом, також можливий через застосунок mObywatel.
 2. У випадку, зазначеному у п. 1 автентифікація Користувача базується на криптографічному сертифікаті, що міститься в застосунку mObywatel.
 3. У разі аутентифікації Користувача способом, зазначеним у п. 2, та якщо він не активував профіль ІПП, після аутентифікації Користувача та після прийняття Умов, профіль Користувача в ІПП активується.
 4. Правила користування застосунком mObywatel викладені в його регламенті.

§ 9

 1. Контролером персональних даних, які обробляються в системі е‑здоров’я  (P1), у тому числі для потреб служби ІПП, є Міністр охорони здоров’я.
 2. Контактні дані контролера даних: Міністерства охорони здоров’я, вул. Мйодова 15, 00-952 м. Варшава, e‑mail: kancelaria@mz.gov.pl.
 3. Контактні дані Інспектора з захисту даних у Міністерстві охорони здоров’я: iod@mz.gov.pl, електронна відправна скринька: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.
 4. Дані в системі е‑здоров’я (P1), включаючи ІПП, обробляються для цілей та на умовах, визначених законом від 28 квітня 2011 р. про інформаційну систему в охороні здоров’я та іншим чинним законодавством, зокрема з метою підтримки електронних рецептів, електронних направлень або заяв ПМД.
 5. Дані в системі е‑здоров’я (P1) зберігаються протягом періоду, визначеного чинним законодавством, зокрема:
  1. законом від 6 листопада 2008 р. про права пацієнтів та омбудсмена з прав пацієнтів (ст. 29);
  2. законом від 25 червня 1999 року про грошові виплати із соціального страхування на випадок хвороби та материнства (ст. 55b, п. 2);
  3.  закону про фармацевтику від 6 вересня 2001 р. (ст. 96a, п. 9e).
 6. Кожна особа, чиї дані обробляються, має право вимагати від контролера даних доступу до персональних даних відповідно до ст. 15 GDPR, зокрема право на безкоштовну першу копію даних відповідно до ст. 15 п. 3 GDPR.
 7. Кожна особа, чиї дані обробляються, має право на негайне виправлення особистих даних, які стосуються неї, які обробляються системою е‑здоров’я (P1) у службі ІПП та у застосунку mojeIKP. Якщо виправлення стосувалося медичних даних, Користувач має право вимагати негайного виправлення або доповнення персональних даних, що містяться в медичній документації, лише в тій мірі, в якій це не порушує професійну автономію особи, що виконує медичну професію, яка здійснювала запис у медичній документації.
 8. У випадку медичних даних, право на видалення даних (право бути забутим) обмежене. Право бути забутим не поширюється на медичні дані.
 9. Кожна особа, дані якої обробляються, має право обмежити їх обробку відповідно до ст. 18 GDPR.
 10. Кожна особа, чиї дані обробляються, має право передавати дані в межах, передбачених ст. 20 GDPR.
 11. Кожна особа, дані якої обробляються, має право заперечити проти їх обробки відповідно до ст. 21 GDPR.
 12. Кожна особа, дані якої обробляються, має право подати скаргу до контролюючого органу, тобто Голови управління з захисту даних, вул. Ставкі 2, 00-193 м. Варшава

§ 10

 1. Ці Умови набувають чинності з дати їх опублікування.
 2. Умови доступні безкоштовно у формі, яка дозволяє їх завантажити, зберегти та роздрукувати.
 3. У питаннях, на які не розповсюджуються ці Умови, застосовуються положення чинного законодавства, зокрема Цивільного кодексу та закону від 4 лютого 1994 року про авторське право та суміжні права.
 4. Ці Умови можуть бути змінені в будь-який час і в будь-якому обсязі. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування.
 5. У разі зміни змісту Умов зареєстрований Користувач буде повідомлений про це під час аутентифікації.

Рекомендації з безпеки користування службою ІПП та застосунком mojeIKP

Центр електронного здоров’я використовує передові технічні та організаційні рішення, спрямовані на забезпечення високого рівня безпеки ІПП. Однак, кожен Користувач зобов’язаний дбати про безпеку пристрою, за допомогою якого він користується ІПП.

Для цього бажано дотримуватися наступних рекомендацій:

 1. Перш ніж увійти у свій обліковий запис, слід перевірити:
  • чи адреса на сторінці входу починається з https, тобто протоколу, що відповідає за безпеку з’єднання;
  • чи є у веб-браузері інформація, яка вказує на те, що з’єднання зашифроване, чи є символ замка у вікні веб-браузера, який гарантує, що сеанс зашифрований за допомогою протоколу SSL, що забезпечує безпеку з’єднання. Залежно від веб-браузера в адресному рядку або в рядку стану внизу екрана може з’явитися замок;
  • завжди перевіряти дійсність і правильність сертифіката сторінки входу.
 2. Користування службою ІПП:
  • не дозволяється входити в службу ІПП з адреси веб-сайту, надісланої іншим Користувачем електронним шляхом (наприклад, у повідомленні електронної пошти, повідомленнях у мессенджері чи соціальних мережах);
  • не входити в службу ІПП з комп’ютера, з якого вже ввійшов інший Користувач;
  • після входу в службу ІПП не залишайте комп’ютер без нагляду, зокрема блокуйте доступ до нього;
  • звертайте увагу на повідомлення, що з’являються у вікні веб-браузера, і не ігноруйте повідомлення про загрози, які надсилають системами безпеки комп’ютера;
  • після закінчення роботи слід вийти зі служби ІПП;
  • вам не слід користуватися службою ІПП у громадських місцях, наприклад, в інтернет-кафе або входити через загальнодоступні незахищені Інтернет-мережі.
 3. Користування застосунком mojeIKP:
  • під час встановлення застосунку mojeIKP переконайтеся, що видавцем застосунку є CeZ;
  • встановлюючи PIN-код доступу, не використовуйте коди, що легко вгадати, такі як 1111, 0000, 1234, 4321, 2345, 1379, 1739, що вказують на ваш день народження тощо;
  • слід звертати увагу на повідомлення, що з’являються в застосунку mojeIKP, і не ігнорувати повідомлення про наявні загрози, які надсилаються системами захисту мобільного пристрою;
  • після закінчення роботи слід вийти з екрана застосунку mojeIKP, тобто перейти на головний екран телефону, екран іншого застосунку або вимкнути екран телефону;
  • застосунком mojeIKP не слід користуватися на пристрої, який не належить Користувачеві та не був захищений Користувачем будь-яким чином, наприклад, за допомогою знаку, PIN-коду, пароля, біометричних даних тощо;
  • надаючи доступ до своїх документів за допомогою вбудованих мобільних застосунків, наприклад, електронної пошти або популярних месенджерів, ви повинні знати, що передані можуть оброблятися третіми сторонами. Всю інформацію щодо обробки даних, до яких надано доступ, можна знайти у постачальників окремих рішень або послуг, якими користуватиметься Користувач.
 4. Безпека комп’ютера Користувача:
  • комп’ютер, який використовується для входу в службу ІПП, повинен бути обладнаний антивірусною програмою з оновленою вірусною базою даних та увімкненим брандмауером;
  • оновлення та виправлення операційної системи, використовуваного веб-браузера, плагіна Flash, програми для перегляду PDF-файлів тощо програмного забезпечення слід інсталювати одразу після того, як вони будуть доступні від їхніх виробників.
 5. Безпека мобільного пристрою;
  • мобільний пристрій повинен мати всі останні оновлення операційної системи, пов’язані з безпекою пристрою, надані виробником пристрою;
  • пристроєм повинен користуватися лише один Користувач;
  • мобільний пристрій повинен бути оснащений антивірусною програмою з актуальною вірусною базою;
  • всі методи, що дозволяють отримати доступ до мобільного пристрою та PIN-код застосунку mojeIKP, повинні бути відомі лише Користувачеві пристрою.

Увага:

Усі події, включаючи спроби входу в службу ІПП або застосунок mojeIKP, як успішні, так і невдалі, реєструються.

Усі дії, виконані після входу в службу ІПП або застосунок mojeIKP реєструються.

 

CeZ не несе відповідальності за стан операційної системи стаціонарних або мобільних пристроїв Користувача, на яких він входить в ІПП, зокрема за несанкціонований доступ та дії, що є результатом роботи шкідливого комп’ютерного програмного забезпечення або незабезпечення його захистом Користувачем ІПП.

Правова основа

 1. Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (GDPR)
 2. Регламент (ЄС) 2021/953 Європейського парламенту та Ради від 14 червня 2021 р. про засади видачі, перевірки та визнання взаємосумісних сертифікатів про вакцинацію, тестування та одужання (цифровий сертифікат COVID-19 ЄС) для забезпечення вільного пересування під час пандемії COVID-19 (О. В. ЄС L. за 2021 р. № 211, стор. 1);
 3. Регламент (ЄС) 2021/954 Європейського парламенту та Ради від 14 червня 2021 року про порядок видачі громадянам третіх країн, які на законних підставах перебувають або проживають на територіях держав-членів під час пандемії COVID-19,  взаємосумісних сертифікатів про вакцинацію, тестування та одужання (цифровий сертифікат ЄС про COVID), а також перевірку та визнання таких сертифікатів (О. В. ЄС L. за 2021 р. № 211, стор. 24);
 4. Закон від 28 квітня 2011 р. про інформаційну систему в охороні здоров’я (З.В. за 2021 р., позиція 666 із змінами);
 5. Закон від 6 листопада 2008 р. про права пацієнта та омбудсмена з прав пацієнтів (З.В. за 2020 р., позиція 849);
 6. Закон від 15 квітня 2011 р. про медичну діяльність (З.В. за 2021 р. позиція 711);
 7. Закон від 17.02.2005 р. про комп’ютеризацію діяльності суб’єктів, які виконують державні завдання (З.В. 2021 р. позиція 670);
 8. Закон від 6 вересня 2001 р. - Фармацевтичне право (З.В. 2020 р. позиція 944, зі змінами);
 9. Закон від 27 жовтня 2017 р. про первинну медичну допомогу (З.В. 2020 р. позиція 172 зі змінами);
 10. Закон від 4 лютого 1994 р. про авторське право та суміжні права (З. В. за 2019 р. позиція 1231, зі змінами);
 11. Закон від 25.06.1999 р. про грошові виплати із соціального страхування на випадок хвороби та материнства (З. В. за 2020 р. позиція 870, зі змінами).
 12. Закон від 5 грудня 2008 р. про запобігання та боротьбу з інфекціями та інфекційними захворюваннями людей (З. В. за 2020 р. позиція 1845 зі змінами);
 13. Закон від 23 квітня 1964 р. Цивільний кодекс (В. З. за 2020 р. позиція 1740 зі змінами).

 

Ліцензія Open Source:

The Apache Software License, Version 2.0, https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

CC0http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

MIThttp://opensource.org/licenses/MIT

Android Software Development Kit License, https://developer.android.com/studio/terms.html