Jak wyjechać do uzdrowiska

Do uzdrowiska jedziesz po to, by skorzystać z zabiegów, które poprawią Twoje zdrowie. Jest to kontynuacja leczenia, które zaczęło się w szpitalu lub w przychodni

Świadczenia są realizowane w warunkach:

 • ambulatoryjnych – czyli przychodzisz tylko na zabiegi, mieszkasz i stołujesz się gdzie indziej
 • stacjonarnych – mieszkasz i stołujesz się w tym samym miejscu, w którym masz zabiegi.

W uzdrowisku wykorzystywane są różne bogactwa naturalne i formy oddziaływania fizycznego:

 • wody mineralne
 • borowiny
 • bodźce klimatoterapeutyczne
 • hydroterapia
 • fizykoterapia
 • kinezyterapia.

W czasie pobytu, w zależności od uzdrowiska i Twoich potrzeb, możesz skorzystać między innymi z:

 • kąpieli leczniczych i ćwiczeń w basenach
 • kuracji pitnych i inhalacji
 • natrysków
 • biczów szkockich, masaży wodnych
 • zawijań i okładów
 • ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii
 • ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii
 • krioterapii
 • masażu leczniczego
 • gimnastyka indywidualnej i zbiorowej.

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci:

 • wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska
 • samodzielni
 • zdolni do samoobsługi
 • zdolni do korzystania z zabiegów leczniczych.

Czas leczenia uzdrowiskowego

Pobyt dorosłego w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Pobyt dziecka trwa 27 dni.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny. Pobyt dziecka jest bezpłatny.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni.

Skierowanie

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (czyli taki, który przyjmuje w ramach NFZ). Weźmie pod uwagę Twój aktualny stan zdrowia, potrzeby Twojego organizmu oraz zakładany wpływ leczenia uzdrowiskowego na Twój stan zdrowia. To ważne, bo leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu.

Kiedy lekarz wystawi Ci skierowanie na leczenie uzdrowiskowe:

 • upewnij się, że jest wypełnione prawidłowo i czytelnie
 • prześlij je do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ lub upewnij się, że prześle je Twój lekarz
 • dopilnuj terminu 30 dni od daty wystawienia na złożenie skierowania – inaczej straci ono ważność.

Jeżeli lekarz wpisze wymagane wyniki badań (morfologii, OB, moczu, EKG, zdjęć RTG), do wypełnionych druków nie należy dodatkowo załączać wyników. W przypadku składania wraz ze skierowaniem kart informacyjnych z pobytów szpitalnych należy dołączać kserokopie tychże dokumentów.

Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręczy Ci potwierdzone skierowanie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z ambulatoryjnego i sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Kolejne skierowanie możesz złożyć do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym skończyło się Twoje poprzednie leczenie uzdrowiskowe.

Pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest, mają specjalne uprawnienia do korzystania z leczenia uzdrowiskowego. Żeby z nich skorzystać, musieli być zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą. Na tej podstawie są uprawnieni do korzystania z leczenia uzdrowiskowego raz w roku i są zwolnieni z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym.

Płatności

Podczas leczenia uzdrowiskowego ponosisz częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie.

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje:

 • pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów,
 • dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26,
 • dzieciom niepełnosprawnym w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.

NFZ nie ponosi:

 • kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego
 • kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych
 • kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego
 • kosztów pobytu opiekuna pacjenta
 • dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu opłat, np. opłat klimatycznych
 • kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z celem pobytu.

Sprawdź swoje skierowanie

Jeżeli Twoje skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostało przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia, w serwisie internetowym NFZ możesz na bieżąco śledzić, na jakim etapie jest jego realizacja.

Wystarczy w przeglądarce skierowań dostępnej na stronach poszczególnych oddziałów NFZ oraz centrali wpisać numer skierowania. Numer, o którym mowa, powinieneś otrzymać pocztą. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał go po zarejestrowaniu Twojego skierowania.

Twoje dane są bezpieczne! System udostępnia jedynie anonimowe informacje o skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe:

 • bieżący status
 • datę wystawienia przez lekarza
 • datę wpływu do oddziału NFZ
 • oddział kierujący
 • ocenę lekarza z Funduszu:
  • rodzaj leczenia
  • profil leczenia
 • numer w kolejce
 • miejsce i termin leczenia:
 • zakład lecznictwa uzdrowiskowego
 • adres
 • telefon
 • termin leczenia / okres, w którym powinno odbyć się leczenie.

Leczenie uzdrowiskowe w czasie pandemii

Od 11 marca uzdrowiska wznowiły działalność.

Jeśli chcesz wyjechać do sanatorium, musisz mieć:

 • negatywny wynik testu na COVID-19 albo zaszczepić się przeciwko COVID-19 (2 dawki)
 • aktualne skierowanie na leczenie, potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ.

Gdzie i jak zrobić test

Zrób test:

 • we wskazanych punktach pobrań, zwanych drive-thru
 • nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego.

Test diagnostyczny jest bezpłatny. Informację o terminie i miejscu wykonania testu otrzymasz SMS-em, przez system eKolejka. Nie potrzebujesz żadnego dodatkowego skierowania na badanie. Do punktu pobrań zabierz dowód osobisty.

Jeśli nie możesz udać się na badanie we wskazanym miejscu i terminie, możesz skorzystać z dowolnego innego punktu pobrań.

Jeżeli jesteś zaszczepiony (przyjąłeś 2 dawki), nie musisz wykonywać testu w kierunku COVID-19.

Jak odebrać wynik testu

 

Skontaktuj się z sanatorium, do którego jedziesz (jego nazwa znajduje się na skierowaniu) i podaj swój aktualny numer telefonu. Sanatorium poinformuje Cię telefonicznie o wyniku testu. Zrobi to przed Twoim wyjazdem. Gdy wynik testu będzie negatywny, możesz rozpocząć leczenie.

Wyniki testu znajdziesz też na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak zalogować się na Internetowym Koncie Pacjenta