3 postacie e-recepty

Tradycyjną receptę papierową zastąpiła recepta elektroniczna. Otrzymasz ją w postaci SMS-a z 4-cyfrowym kodem dostępu lub/i e-maila, albo wydruku informacyjnego

Lekarz ma obowiązek wystawić receptę elektroniczną. Informację o e-recepcie otrzymasz w postaci:

  • SMS-a z 4-cyfrowym kodem dostępu, lub/i
  • e-maila z załączoną w PDF-ie informacją o e-recepcie, albo
  • wydruku informacyjnego.

Poprawne są tylko te 3 postacie e-recepty.

Jak działa e-recepta

Usunięto obraz.

Bezpłatny SMS lub e-mail dostaniesz z systemu e-zdrowie tylko wtedy, gdy zalogowałeś/aś się na Internetowe Konto Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl i uzupełniłeś/aś w zakładce „Moje konto” nr telefonu lub/i adres poczty elektronicznej. Na tej podstawie zrealizujesz e-receptę. 

Jeśli nie korzystasz z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), lekarz przekaże Ci wydruk informacyjny.

Wydruk informacyjny możesz otrzymać zawsze na żądanie, nawet jeśli masz aktywne IKP

Jeśli aktywowałeś swoje IKP, w każdej chwili możesz tam sprawdzić, jak przyjmować lek.

Podczas wizyty domowej albo w przypadku świadczenia udzielanego przez telefon, jeśli lekarz nie ma możliwości wydania wydruku, a Ty nie masz aktywnego IKP, otrzymasz informację o e-recepcie w innej uzgodnionej postaci (np. odręczny dokument, e-mail) zawierającej co najmniej 4-cyfrowy kod dostępu do e-recepty i nazwę leku.

W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedostępności systemu informatycznego, lekarz wystawi Ci tradycyjną receptę w postaci papierowej.