Psychoterapia

Chcesz skorzystać z psychoterapii? Sprawdź, co musisz zrobić i jakie są jej rodzaje

Na czym polega psychoterapia

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń ludzkiej psychiki. Jest przeznaczona dla osób z rozpoznanymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, np. stanami lękowymi, fobią, obniżonym nastrojem, drażliwością czy doświadczeniem traumatycznych wydarzeń.

W ramach NFZ są dostępne 3 rodzaje psychoterapii:

 1. Psychoterapia indywidualna – polega na swobodnej rozmowie pacjenta i psychoterapeuty, bez udziału osób trzecich. Pozwala na dotarcie do przyczyn, które powodują zaburzenia w zakresie zdrowia psychicznego.
  Czas trwania: od 6 do 75 sesji. 1 sesja = 60 minut.
 2. Psychoterapia rodzinna – polega na przepracowaniu problemów w funkcjonowaniu rodziny, które wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne danego członka rodziny.
  Czas trwania: od 6 do 12 sesji w czasie pół roku. 1 sesja = 60 minut.
 3. Psychoterapia grupowa – polega na regularnych spotkaniach grupy pacjentów z psychoterapeutą. Metody pracy dopasowuje się do charakteru grupy. Na starcie ustalane są zasady współpracy, takie jak swoboda wypowiedzi czy dyskrecja. Grupa liczy od 4 do 12 osób.
  Czas trwania: od 50 do 110 sesji. 1 sesja = 60 minut.

Jak skorzystać z pomocy

Jeśli chcesz skorzystać z psychoterapii, podejmij następujące kroki:

 • Umów się na wizytę u psychologa lub psychiatry w wybranej poradni zdrowia psychicznego lub poradni psychologicznej (nazwy mogą się różnić w zależności od placówki medycznej)
  • do psychologa potrzebujesz skierowanie, z wyjątkiem okresu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego
  • do psychiatry nie potrzebujesz skierowania.
 • W trakcie wizyty dowiesz się, czy potrzebujesz leczenia. Jeśli tak, specjalista ustali z Tobą, z jakiej formy psychoterapii możesz skorzystać.

Dzieci do lat 18 nie potrzebują skierowania ani do psychologa, ani do psychiatry, ani do psychoterapeuty.

Jeśli w Twojej okolicy znajduje się Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP), zgłoś się do niego. Tam otrzymasz kompleksową pomoc psychiatryczną.

Znajdź najbliższe Twojego domu CZP

Kto prowadzi psychoterapię

Psychoterapię może prowadzić osoba, która spełnia wszystkie wymienione warunki:

 • ma tytuł zawodowy lekarza, magistra pielęgniarstwa lub magistra: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii
 • ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń zdrowia, które:
  • było prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, zwłaszcza metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej
  • było realizowane w wymiarze co najmniej 1200 godzin (albo przed 2007 rokiem w wymiarze określonym w programie szkolenia)
  • zakończyło się egzaminem przed komisją zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego.
 • ma certyfikat psychoterapeuty lub pracuje pod nadzorem osoby z takim certyfikatem.