Pobyt w szpitalu

Pacjent, który został przyjęty na oddział szpitalny, będzie leczony w takim zakresie, jaki wynika z oceny jego stanu zdrowia oraz wskazań medycznych

Kompleksowe leczenie

Podczas leczenia szpital ma obowiązek zapewnić Ci bezpłatne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze. Muszą one być potrzebne do leczenia schorzenia lub udzielenia świadczenia, które są przyczyną hospitalizacji.

Poza tym darmowe leki i wyroby medyczne przysługują Ci, jeśli w trakcie pobytu w szpitalu okaże się, że:

 • pojawiły się u Ciebie schorzenia współistniejące
 • leczysz się przewlekle
 • jesteś w trakcie terapii.

Niedopuszczalne byłoby pozostawienie Cię bez leczenia schorzeń współistniejących, bez względu na to, czy zachorowanie nastąpiło przed czy w trakcie pobytu w szpitalu.

Zakończenie leczenia szpitalnego

Po zakończeniu leczenia szpitalnego oraz w przypadku udzielenia pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, stosownie do stanu zdrowia, otrzymasz:

 • kartę informacyjną
 • skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej
 • recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne
 • zlecenia na wyroby medyczne, zalecone w karcie informacyjnej
 • zlecenia na transport sanitarny lub transport zgodnie z przepisami ustawy.

Lekarz, który zajmował się Tobą w szpitalu, powinien poinformować na piśmie lekarza, który Cię skierował do szpitala, o:

 • rozpoznaniu
 • sposobie leczenia
 • rokowaniu
 • przepisanych lekach (oraz okresie ich stosowania i sposobie dawkowania)
 • wyznaczonych wizytach kontrolnych. 

Jedzenie w szpitalu

Podczas pobytu w szpitalu masz prawo do wyżywienia. Jego rodzaj zależy od Twojego stanu zdrowia.