Leczenie psychiatryczne i uzależnień młodzieży i dzieci

Jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko potrzebuje pomocy, a jego stan psychiczny przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu w życiu społecznym lub w edukacji, skorzystaj z pomocy specjalistów

Każdy ze specjalistów może pomóc w terapii Twojego dziecka. Lekarz psychiatra postawi diagnozę, zaleci psychoterapię lub farmakoterapię. Psycholog postawi diagnozę psychologiczną, oceni stan zdrowia i sporządzi plan terapeutyczny.

Leczenie psychiatryczne oraz leczenie uzależnień dzieci i młodzieży, odbywają się w trybach:

 • ambulatoryjnym (porady lekarskie, psychologiczne lub sesje psychoterapeutyczne)
 • środowiskowym (wizyty domowe lub środowiskowe)
 • dziennym (opieka lekarska, zajęcia terapeutyczne oraz sesje psychoterapeutyczne zorganizowane w ramach leczenia, 3 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu, przez określony czas)
 • stacjonarnym (całodobowy pobyt w oddziale, hostelu, zakładzie opiekuńczo-leczniczym).

Jeżeli leczenie ambulatoryjne, środowiskowe lub dzienne nie przynoszą efektów terapeutycznych, pacjent jest kierowany na leczenie w trybie stacjonarnym. Wszystkie tryby uzupełniają się w leczeniu.

Każda z form leczenia pomaga dzieciom i młodzieży:

 • doświadczającym sytuacji kryzysowych
 • chorującym psychicznie lub
 • uzależnionym.

Organizacja opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce

Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży udzielana jest na trzech tak zwanych poziomach referencyjnych, zgodnie z potrzebami pacjentów

Poziom referencyjny określa formę uzupełniającej się wzajemnie opieki, jaką może być objęty pacjent:

 • I poziom – pomoc w warunkach ambulatoryjnych w poradni psychologicznej udzielana przez psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych
 • II poziom – opieka dzienna lub w warunkach ambulatoryjnych w oddziale dziennym lub poradni zdrowia psychicznego pod kierunkiem lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów i terapeutów zajęciowych
 • III poziom – opieka w szpitalu, w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym. Pomocy w nim udzielają lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci zajęciowi.

W nagłej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia:

 • dzwoń pod numer alarmowy 112
 • dzwoń na pogotowie ratunkowe 999
 • udaj się na najbliższą izbę przyjęć w szpitalu, w którym znajduje się oddział psychiatryczny dla dzieci
 • udaj się na SOR (szpitalny oddział ratunkowy) w szpitalu, w którym znajduje się oddział psychiatryczny dla dzieci.

Pamiętaj! W takich okolicznościach nie potrzebujesz skierowania do szpitala.

 

Inne świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży

Twoje dziecko otrzyma również profesjonalną opiekę medyczną:

 • w poradniach specjalistycznych:
  • leczenia nerwic
  • poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • poradni leczenia uzależnień
 • w oddziałach dziennych dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • w oddziałach stacjonarnych:
  • leczenia zaburzeń nerwicowych
  • leczenia uzależnień
  • psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
 • w zakładach opiekuńczo –leczniczych i pielęgnacyjno–opiekuńczych
 • w hostelach dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych.

Znajdź potrzebną placówkę w wyszukiwarce Gdzie się leczyć 

Wiele praktycznych informacji o leczeniu psychiatrycznym dzieci i młodzieży oraz o funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych znajdziesz w materiałach przygotowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Strona Rzecznika Praw Pacjenta o leczeniu psychiatrycznym dzieci i młodzieży