Jak wybrać lub zmienić świadczeniodawcę POZ

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego sami wybieramy swojego  lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarkę i położną środowiskową. Jak to zrobić?

Deklaracja wyboru

Aby korzystać z opieki lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), musisz ich wybrać. W tym celu złóż pisemną deklarację wyboru. Możesz to zrobić:

Najlepiej, jeśli cała rodzina korzysta z tej samej praktyki lub przychodni POZ. Dzięki temu specjaliści tam pracujący będą mieli więcej informacji o całej rodzinie, co w przypadku niektórych chorób ułatwi leczenie i diagnozowanie.

Pobierz deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej (WZORY DEKLARACJI na końcu rozporządzenia).

Zmiana świadczeniodawcy

Masz prawo dwa razy w roku kalendarzowym bezpłatnie i bez podania powodu zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną POZ. Dodatkowa darmowa zmiana jest również możliwa w przypadku:

  • zmiany miejsca zamieszkania
  • zaprzestania pracy przez wybranego wcześniej świadczeniodawcę
  • zamknięcia wybranej przychodni
  • ukończenia 18 lat
  • innych przyczyn, które powstały po stronie lekarza lub przychodni.

Za każdą kolejną zmianę lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ zapłacisz 80 zł.

Jeśli świadczeniobiorcą jest osoba niesamodzielna lub całkowicie ubezwłasnowolniona, deklarację w jej imieniu wypełnia opiekun. Wtedy podpisany przez pacjenta wniosek w formie papierowej należy zanieść do wybranej placówki POZ. Jeśli nie może on pisać, warto ustalić tryb potwierdzenia jego woli z osobą zarządzającą placówką.

Deklarację można też wypełnić przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Informacje, jak uzyskać dostęp do IKP swojego podopiecznego, znajdziesz w artykule Dostęp do Internetowego Konta Pacjenta dla opiekuna.

Pomoc na wyjeździe

Jeśli jesteś np. na wakacjach lub w delegacji, to w miejscu swojego pobytu możesz skorzystać z porady dowolnego lekarza POZ w przypadku:

  • nagłego zachorowania
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia.