Czteroosobowa rodzina na kanapie w domu. Patrzą na laptop, który ojciec trzyma.

Jak ubezpieczyć członka rodziny

Jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną, a Twoi bliscy nie pracują, mogą korzystać ze świadczeń jako członkowie Twojej rodziny. Musisz jednak zgłosić ich do ubezpieczenia. Masz na to 7 dni

Jeśli zgłosisz swoich bliskich do ubezpieczenia zdrowotnego, będą mogli bezpłatnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej. Nie opłaca się za nich składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kto jest członkiem rodziny

Jako członka rodziny możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • swoje dziecko
 • dziecko męża lub żony
 • dziecko przysposobione
 • swojego wnuka
 • dziecko obce, dla którego jesteś opiekunem prawnym
 • dziecko obce, dla którego jesteś rodziną zastępczą lub które przebywa w Twoim rodzinnym domu dziecka
 • swojego męża lub swoją żonę
 • wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy mieszkają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dziecko (wnuka) możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • dopóki nie skończy 18 lat
 • dopóki nie skończy 26 lat – jeśli uczy się w szkole lub odbywa kształcenie w uczelni albo szkole doktorskiej
 • bez ograniczenia wieku – jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia

Możesz zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność, zarejestrowany bezrobotny).

Zgłaszasz członka rodziny:

 • u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy – jeśli pracujesz
 • w ZUS na formularzu ZUS ZCNA – jeśli masz własną firmę
 • w urzędzie pracy – jeśli jesteś zarejestrowanym bezrobotnym
 • w ZUS na formularzu ZUS ZCNA, ale wcześniej składasz w NFZ wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym – jeśli ubezpieczasz się dobrowolnie.

Członków rodziny musisz zgłaszać do ubezpieczenia za każdym razem, kiedy zmieniasz pracodawcę lub formę zatrudnienia u obecnego pracodawcy. Nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.
Nie możesz ich zgłosić, jeśli jesteś osobą ubezpieczoną przez uczelnię jako student lub studentka, doktorant lub doktorantka.

Kiedy wyrejestrować członka rodziny

Członek rodziny straci ten status, gdy będzie mieć inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. zostanie zatrudniony jako pracownik lub zleceniobiorca, zacznie prowadzić działalność gospodarczą, zarejestruje się jako bezrobotny, zacznie pobierać świadczenia na podstawie przepisów o koordynacji). W takiej sytuacji musisz wyrejestrować go z ubezpieczenia jako członka Twojej rodziny.

Zgłoś go ponownie, jeśli straci własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kiedy zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego (np. stracisz pracę, przestaniesz prowadzić firmę, przestaniesz być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym), członkowie rodziny, których zgłosiłeś, także zostaną wyrejestrowani.

Jaki jest termin na zgłoszenie lub wyrejestrowanie członka rodziny

Masz na to 7 dni od momentu gdy:

 • powstał nowy tytułu do ubezpieczenia – jeśli np. zmienisz pracę lub rozpoczniesz działalność gospodarczą (zgłoszenie)
 • tytułu do ubezpieczenia przestał być aktualny – jeśli np. stracisz lub zakończysz pracę u danego pracodawcy, zakończysz działalność gospodarczą (wyrejestrowanie)
 • członek rodziny stracił ten statusu – jeśli np. podejmie pracę (wyrejestrowanie)
 • członek rodziny straci tytuł do ubezpieczenia – jeśli np. straci pracę, zakończy zlecenie (zgłoszenie)
 • urodzi Ci się dziecko (zgłoszenie)
 • Twoje dziecko ukończy 18 lat i zakończy naukę (wyrejestrowanie)
 • Twoje dziecko uzyska własny tytuł ubezpieczenia – jeśli np. podejmie pracę sezonową, zacznie pobierać rentę, stypendium sportowe (wyrejestrowanie).

Jak ubezpieczyć dziecko

Dziecko nie zostaje automatycznie zgłoszone do ubezpieczenia w momencie, gdy rejestrujemy jego narodziny w urzędzie stanu cywilnego. Należy zgłosić je do ubezpieczenia jako członka rodziny. Masz na to 7 dni od momentu nadania mu numeru PESEL.

Obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia ma:

 • rodzic lub opiekun dziecka – jeśli jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym (np. pracuje na etacie, prowadzi firmę, pracuje na podstawie przepisów o koordynacji, jest bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy, ma ubezpieczenie dobrowolne)
 • babcia lub dziadek – jeśli żaden z rodziców nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym
 • ZUS – gdy dziecko otrzymuje np. rentę rodzinną.

Wszystkie dzieci mają prawo do bezpłatnego leczenia. Ale rodzice mają obowiązek zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia.

Przeczytaj także

Jak ubezpieczyć studenta

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie

Jak potwierdzić prawo do ubezpieczenia