Czwórka uśmiechniętych młodych ludzi jest na wycieczce. Stoją na starej uliczce i trzymają dużą mapę. Mężczycna wskazuje kierunek palcem.

Zmiana w składaniu wniosku o EKUZ

Od 1 października 2021 roku turystyczny wniosek o EKUZ złożysz on-line tylko przez IKP lub ePUAP. Nie będzie można wysłać go e-mailem

Zmiana będzie dotyczyć tylko wniosków o EKUZ w związku z wyjazdem turystycznym. Wnioski o EKUZ, gdy wyjeżdżasz w związku z pracą, nadal będzie można składać także e-mailem.

Sposoby składania turystycznego wniosku o EKUZ

Po 31 września 2021 r. turystyczny wniosek o EKUZ złożysz na 4 sposoby:

 1. przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
      Zaloguj się na IKP
 2. przez ePUAP
      Zaloguj się na konto ePUAP
 3. osobiście w oddziałach wojewódzkich i delegaturach NFZ
 4. pocztą na adres oddziałów wojewódzkiego lub delegatury NFZ.

Przeczytaj więcej o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Wzrost popularności IKP

Minęło już ponad 12 miesięcy od uruchomienia 11 lipca 2020 r. usługi umożliwiającej złożenie wniosku o EKUZ przez IKP. Na początku liczba EKUZ wydanych na podstawie takich wniosków wynosiła zaledwie 5% wszystkich wydanych EKUZ. Do połowy lipca 2021 r. wzrosła do około 70%. W tym czasie usprawniono automatyczną obsługę wniosków, których wpływa w sezonie wakacyjnym ponad 150 tysięcy miesięcznie.

Korzyści z IKP

Na swoim Internetowym Koncie Pacjenta znajdziesz informację o:

 • już wydanej EKUZ wraz z okresem jej ważności
 • złożeniu nowego wniosku o EKUZ
 • wydaniu EKUZ.

 

Wszystkie wnioski złożone przez IKP są rozpatrywane przez Centrum Usług Wspólnych w Chełmie.

 

Przeczytaj więcej o działaniach Centrum Usług Wspólnych.