kobieta pokazuje drugiej wydruk

Sprawdź swoje składki

Czy Twój pracodawca płaci za Ciebie ubezpieczenie zdrowotne? Ławo to sprawdzisz na Internetowym Koncie Pacjenta

Ubezpieczenie zdrowotne to jedna z obowiązkowych składek, którą m.in. za pracownika opłaca jego pracodawca. Zdarza się jednak, że zalega z przekazywaniem składki. Najczęściej pracownik dowiaduje się o tym w momencie, gdy potrzebuje pomocy medycznej.

Jak sprawdzić wysokość swoich składek

Na Internetowym Koncie Pacjenta znajdziesz informację na temat Twoich składek, a także kosztów świadczeń, które otrzymałeś/aś z NFZ.

Żeby to sprawdzić:

  • zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta

Sprawdź, jak się zalogować

  • wybierz „Moje konto”
  • tuż pod swoimi danymi znajdziesz „Twoje ubezpieczenie zdrowotne” wraz z informacją o tym, czy NFZ potwierdza Twoje prawo do świadczeń. Kliknij na kafelek „Zobacz składki”

Sprawdź, co robić, jeśli system nie potwierdza Twojego prawa do ubezpieczenia zdrowotnego

  • pod „Twoje składki ubezpieczeniowe” zobaczysz dane wszystkich pracodawców, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zdrowotnego oraz datę ostatnio zarejestrowanej składki
  • pod „Podsumowanie składek na ubezpieczenie i kosztów refundacji” znajdziesz informację „Suma składek na ubezpieczenie zdrowotne”, a także kwotę wpłaconej składki w poszczególnych miesiącach. Możesz wybrać rok.

Pamiętaj, że ostatnio zarejestrowana składka zwyczajowo dotyczy miesiąca poprzedzającego bieżący.