rodzina z chusteczkami do nosa

Pomoc medyczna w święta i w nocy

W nocy i w dni wolne od pracy możesz pójść do lekarza, jeśli nagle potrzebujesz pomocy.  Skorzystaj z teleporady lub idź do najbliższego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w każdym miejscu Polski

Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej działają od godziny 8 do 18 w dni powszednie. Możesz poczuć się źle lub szukać pomocy dla członka rodziny w nocy lub w dni wolne od pracy. Skorzystaj wtedy z teleporady lub idź do najbliższego punktu nocnej i świątecznej pomocy. Nie potrzebujesz skierowana na terenie całego kraju. Możesz wybrać dowolną placówkę.

Adresy i dane kontaktowe do punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są dostępne na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ. Możesz je znaleźć także w artykule: znajdź najbliższą placówkę.

Przez całą dobę, także w weekendy i święta działa bezpłatna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590. Konsultanci wskażą, gdzie jest najbliższy szpital, punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lub dyżurująca apteka.

Kiedy możesz skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy

Z nocnej świątecznej pomocy możesz skorzystać, jeśli:

 • nagle zachorujesz, a lekarz rodzinny już nie pracuje

 • nagle pogorszy się stan Twojego zdrowia, nie masz jednak objawów sugerujących, że jesteś w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy

 • ból brzucha czy głowy nie ustępuje po przyjęciu środków przeciwbólowych

 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

W wybranej placówce przyjmie Cię lekarz i otrzymasz świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Nocna i świąteczna pomoc o działa całą dobę w dni ustawowo wolne od pracy, w weekendy oraz w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 rano następnego dnia.

Badania w ramach nocnej i świątecznej opieki

Od 1 listopada 2023 roku poszerzają się kompetencje lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Gdy wymaga tego stan zdrowia pacjenta, lekarz może zlecić na miejscu badania laboratoryjne. Dzieje się tak w przypadku, gdy miejsce udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma dostęp do badań laboratoryjnych.

Wykaz świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej, jakie może zlecić lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmuje katalog 21 badań laboratoryjnych:

 • morfologia krwi 8-parametrowa

 • glukoza z krwi żylnej

 • kreatynina

 • potas (K)

 • sód (Na)

 • białko c-reaktywne (CRP)

 • badanie ogólne moczu (profil)

 • aminotransferaza asparaginianowa (AST)

 • aminotransferaza alaninowa (ALT)

 • mocznik

 • bilirubina całkowita

 • test antygenowy w kierunku: SARS CoV-2 / grypy A+B / RSV

 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

 • wskaźnik protrombinowy (INR)

 • kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)

 • kwas moczowy

 • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), czas kaolinowo-kefalinowy

 • wapń zjonizowany

 • amylaza

 • fibrynogen

 • gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP).

O systemie opieki zdrowotnej przeczytaj w magazynie Ze Zdrowiem nr 8.

O pierwszej pomocy przeczytaj w magazynie Ze Zdrowiem nr 7.