Mama z dzieckiem przy stole. Mama przegląda telefon, a dziecko bawi się klockami.

Dbaj online o zdrowie Twojego dziecka

Internetowe Konto Pacjenta i mojeIKP to dwie bezpłatne aplikacje, które dają Ci dostęp do podstawowych dokumentów medycznych Twojego dziecka: e-recepty, e-skierowania, wyboru lekarza. Korzystaj z nich, by szybko i wygodnie załatwiać sprawy związane ze zdrowiem

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia dostępna przez stronę pacjent.gov.pl. Zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do informacji o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, od której otrzymaliśmy upoważnienie.

Co Ci daje Internetowe Konto Pacjenta

Dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta:

 • otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem – wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail
 • zamówisz e-receptę na stałe leki
 • odbierzesz e-skierowanie
 • złożysz wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 • wybierzesz lub zmienisz lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej
 • sprawdzisz historię leczenia, w tym listę zdarzeń medycznych
 • będziesz mieć dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym do:
  • opisów badań diagnostycznych
  • wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem
  • informacji do lekarza kierującego pacjenta do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, przepisanych lekach
  • wypisów ze szpitala
  • informacji wydawanej w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych dalszych zaleceniach
 • pobierzesz Unijny Certyfikat COVID (UCC)
 • udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków.

Co Ci daje aplikacja mojeIKP

mojeIKP to bezpłatna mobilna aplikacja, którą możesz pobrać na systemy Android z Google Play lub iOS z Apple Store.

Aplikacja umożliwia m.in.:

 • łatwe odebranie e-recept i e-skierowań Twojego dziecka
 • sprawdzenie dawkowania przepisanego leku
 • sprawdzenie historii e-recept i e-skierowań
 • wykupienie leku w aptece przez pokazanie kodu QR na ekranie telefonu (bez konieczności podawania farmaceucie numeru PESEL)
 • szybkie umówienie terminu szczepienia przeciw COVID-19
 • sprawdzanie, kiedy i w jakiej placówce odbędzie się wizyta na podstawie zarejestrowanego e-skierowania
 • udostępnianie i pobieranie Unijnego Certyfikatu COVID (UCC)
 • sprawdzanie wyniku testu na koronawirusa.

Kto ma dostęp do IKP dziecka

Dziecko, o ile posiada numer PESEL, ma Internetowe Konto Pacjenta i nie musi go zakładać. Dostęp do tego konta ma rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS.

Rodzic ten może też upoważnić do wglądu na IKP drugiego rodzica.

Nastolatek, który ukończył 16 lat, może się logować na swoje IKP i przeglądać swoje dane. Nie ma jednak pełnych uprawnień, np. nie może wyrażać zgody na operacje i zabiegi ani upoważniać innych osób do odczytywania jego danych. To nadal może robić tylko rodzic. Kiedy nastolatek kończy 18 lat, automatycznie jego IKP staje się kontem osoby dorosłej, a rodzic traci uprawnienia.

Jak upoważnić drugiego rodzica

Aby to zrobić:

 • zaloguj się na swoim Internetowym Koncie Pacjenta
 • wejdź w zakładkę „Uprawnienia”, a następnie „Konta Twoich dzieci”
 • kliknij „Lista opiekunów” na kafelku z danymi podopiecznego
 • zobaczysz listę osób, które mają dostęp do konta dziecka, masz też możliwość wyznaczenia kolejnych opiekunów – wpisz wtedy dane osoby, którą upoważniasz: Nazwisko i PESEL
 • zatwierdź ustawienia przyciskiem.

Osoba upoważniona będzie miała dostęp do konta dziecka z poziomu swojego Internetowego Konta Pacjenta w zakładce „Uprawnienia” > „Konta Twoich dzieci”.

Zawsze możesz cofnąć to upoważnienie.

Żeby to się udało, drugi rodzic musi korzystać ze swojego Internetowego Konta Pacjenta.

Jesteś opiekunem prawnym, np. opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, np. dorosłego dziecka z niepełnosprawnością lub rodzica chorego na alzheimera? Masz dostęp do Internetowego Konta Pacjenta osoby, której jesteś opiekunem prawnym? Możesz upoważnić do wglądu do jej danych na koncie, odbierania e-recept i e-skierowań drugą osobę: współmałżonka, kogoś z rodzeństwa itp.

Dowiedz się, jak możesz złożyć wniosek o dostęp do Internetowego Konta Pacjenta osoby, której jesteś prawnym opiekunem

Czy masz dostęp do danych dziecka w aplikacji mojeIKP

Jeśli masz dostęp do Internetowego Konta Pacjenta dziecka, to masz także dostęp do jego dokumentów medycznych dostępnych w aplikacji mojeIKP.

Gdzie znajdziesz dane swojego dziecka:

 • po zalogowaniu do aplikacji wejdź w „Menu” (trzy kropki na górze po prawej stronie)
 • na górze zobaczysz w ramce „Moje konto”
 • kliknij na ramkę, a rozwinie Ci się lista kont, do których masz dostęp: Twoich dzieci lub osób, które Cię upoważniły do swojego Internetowego Konta Pacjenta
 • wybierz konto swojego dziecka.

Kiedy nie widzisz danych dziecka

Najczęściej nie widzisz danych dziecka, bo:

 • nie zgłosiłeś dziecka do ubezpieczenia
 • ubezpiecza je drugi rodzic i nie upoważnił Cię do danych dziecka – dostęp do nich ma rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia
 • dane nie zostały jeszcze opublikowane, bo dziecko dopiero zostało zgłoszone do ubezpieczenia – publikacja na IKP może trwać do 21 dni
 • nie jesteś prawnym opiekunem dziecka
 • Twoje dziecko ma własny tytuł ubezpieczenia – np. podjęło pracę sezonową, ma rentę, stypendium sportowe
 • Twoje dziecko ukończyło 18 lat, automatycznie jego IKP staje się kontem osoby dorosłej, a Ty tracisz uprawnienia. 

Jeśli mimo zgłoszenia do ubezpieczenia, nie widzisz IKP swojego dziecka, skontaktuj się z oddziałem wojewódzkim NFZZnajdź oddział wojewódzki NFZ.

Jeżeli nie masz dostępu do ubezpieczenia dziecka, bo zyskało ono własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, wyślij informację na adres e-mailowy: ikp-pomoc@cez.gov.pl. Specjaliści z Centrum e-Zdrowia pomogą Ci odzyskać dostęp do konta dziecka.

Jeżeli masz status rezydenta Unii Europejskiej i chcesz mieć dostęp do IKP Twojego dziecka, skontaktuj się z Centrum e-Zdrowia przez adres e-mail: ikp-pomoc@cez.gov.p. Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie.