szczepienie młodej kobiety przez brodatego pielęgniarza

Cztery dawki dla chorych przewlekle

Jeśli jesteś osobą chorą przewlekle, która przyjęła dawkę dodatkową, masz możliwość przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 po 5 miesiącach od dawki dodatkowej

Do osób chorych przewlekle, z niską odpornością, które mogą ciężej przechodzić COVID-19, zalicza się osoby:

  • w trakcie leczenia przeciwnowotworowego
  • po przeszczepach narządów, przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne
  • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat
  • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge’a, zespół Wiskotta-Aldricha)
  • zakażone wirusem HIV
  • leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną
  • dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Po 150 dniach od przyjęcia dawki dodatkowej osoby chore przewlekle otrzymają e-skierowanie na dawkę przypominającą, która dla nich będzie czwartą dawką szczepionki.

Uwaga, jeśli od przyjęcia dawki dodatkowej minęło co najmniej 160 dni, nie dostaniesz automatycznie e-skierowania na dawkę przypominającą. Skontaktuj się z Twoim lekarzem, żeby ocenił twój stan zdrowia i wystawił Ci skierowanie.

Umówić się na szczepienie można:

Przed szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz badania przesiewowego. Można to zrobić online lub ściągnąć ze strony, wypełnić i przynieść ze sobą. Jeśli zapomnisz o kwestionariuszu, dostaniesz go w punkcie szczepień.

Osobom po dawce dodatkowej, jako szczepienie przypominające, zaleca się szczepionkę mRNA Pfizer-BioNTech lub Moderna. Lekarz może w indywidualnych, wyjątkowych wypadkach zalecić podanie osobie dorosłej szczepionki Johnson&Johnson. 

Po przyjęciu dawki przypominającej dostaniesz Unijny Certyfikat COVID, który będzie ważny przez 270 dni.

Nie tylko choroby przewlekłe, ale również wiek, płeć i masa ciała mają wpływ na to, jak Twój organizm może zareagować na zakażenie koronawirusem.

Sprawdź, jak możesz przechodzić COVID-19, jeśli się nie zaszczepisz