Turysta pokazujący kartę EKUZ. W tle góry

Sprawdź online status wniosku o EKUZ

Wniosek o EKUZ składasz przez IKP lub ePUAP? Od 1 lipca 2022 roku status jego realizacji sprawdzisz online

Wszystkie wnioski o EKUZ, które są składane za pośrednictwem IKP lub ePUAP, rozpatruje Centrum Usług Wspólnych w Chełmie.

Jak to działa?

Składając wniosek za pośrednictwem IKP lub ePUAP, w formularzu wniosku podajesz adres e-mail do kontaktu. Jeżeli wniosek złożysz po 30 czerwca 2022 r., na wskazany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz informację zwrotną o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia i identyfikator sprawy. Dzięki temu identyfikatorowi będziesz mógł online sprawdzać, na jakim etapie rozpatrywania jest Twój wniosek i kiedy otrzymasz EKUZ.

  1. Wejdź na stronę Status sprawy. 
  2. Wprowadź podany identyfikator sprawy.
Widok strony z okienkiem do wpisania numeru sprawy

3. W statusie sprawy znajdziesz jeden z następujących komunikatów:

  • Przyjęliśmy wniosek do realizacji
  • Rozpatrujemy wniosek
  • Karta EKUZ została wysłana pocztą  
  • Wniosek o EKUZ został rozpatrzony negatywnie – szczegółową informację zwrotną przesłaliśmy na wskazany adres
  • Przesyłka z EKUZ została zwrócona przez Pocztę. Prześlemy ponownie po uzyskaniu poprawnego adresu.

Przy pierwszych dwóch statusach, gdy sprawa jest w toku, dostępna będzie dodatkowa informacja o szacowanym czasie, w którym EKUZ zostanie wysłany pocztą. Czas ten wyliczamy na podstawie danych dotyczących aktualnej liczby złożonych w danym momencie wniosków i czasu niezbędnego na ich obsługę.

Gdy wyślemy Ci EKUZ, otrzymasz link do śledzenia przesyłki pocztowej na adres e-mail.

Czas oczekiwania na EKUZ

Wniosek o EKUZ rozpatrzymy w ciągu 5 dni roboczych. Od czerwca do września, w przypadku dużej liczby wniosków, czas ten może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych. Musisz również doliczyć czas na dostarczenie EKUZ przez pocztę na wskazany we wniosku adres.

Okres ważności EKUZ

Okres, na jaki wydana została EKUZ, ustalany jest na podstawie danych, jakie mamy na temat Twojego ubezpieczenia. Są to np. dane o zgłoszeniu do ubezpieczenia czy informacje o składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Okres ten ustalany jest automatycznie i pracownik generujący EKUZ w CUW w Chełmie nie ma na niego wpływu.

Jeśli okres ważności EKUZ jest według Ciebie za krótki, skontaktuj się z oddziałem wojewódzkim NFZ, do którego jesteś zgłoszony, i wyjaśnij swoją sytuację ubezpieczeniową.