" "

Internetowe Konto Pacjenta dla dzieci i młodzieży

O dostępie dzieci i młodzieży do Internetowego Konta Pacjenta i o tym, jak będzie się to konto zmieniało wraz z wiekiem ubezpieczonego, rozmawiamy z kierownikiem projektu e-zdrowie Andrzejem Sarnowskim

— Czy rodzic może załatwiać sprawy swojego dziecka przez Internetowe Konto Pacjenta, nie zakładając mu profilu?

Kierownik projektu e-zdrowie Andrzej Sarnowski: Tak, jest taka możliwość, pod warunkiem, że dziecko ma PESEL. Uzyskanie numeru PESEL dla dziecka jest proste. Rodzice zgłaszają narodziny do Urzędu Stanu Cywilnego (mogą to zrobić przez Internet). Kierownik urzędu przekazuje zgłaszającemu rodzicowi numer PESEL dziecka.

Kiedy rodzic loguje się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, w zakładce „Dzieci” (widocznej po kliknięciu na głównej stronie IKP w prawy dolny kwadrat pt. „Uprawnienia”) zobaczy dane dziecka. Powinny już tam być widoczne dane wszystkich dzieci do 18 roku życia. 

— Czy oboje rodzice mogą mieć wgląd w konto pacjenta dziecka? 

A.S: Dane dzieci widoczne są na koncie tego z rodziców, który zgłosił je do ubezpieczenia w ZUS (samodzielnie lub za pośrednictwem swojego pracodawcy). 

— Czy dziecko, które ma PESEL i dowód osobisty, może sobie założyć Internetowe Konto Pacjenta? 

A.S: Nie, nie ma takiej możliwości. Nawet jeżeli dziecko ma dowód tymczasowy lub paszport, to nie zaloguje się na IKP do ukończenia 16 roku życia. Natomiast dziecko w wieku 16-17 lat jest w świetle prawa osobą małoletnią, która ma dostęp do informacji o swoim stanie zdrowia, dlatego dajemy mu możliwość zalogowania z ograniczoną listą funkcjonalności. 

— Czy to znaczy, że 16-latek ma swoje Internetowe Konto Pacjenta czy też ma dostęp do IKP swojego rodzica, ale widzi w nim tylko swoje dane?

A.S: Dziecko ma Internetowe Konto Pacjenta, ale do skończenia 18 roku życia zarządza nim jeden z rodziców. 16-latek może się już na swoje konto zalogować, ale nie ma pełnych uprawnień, np. nie może wyrazić zgody na operację lub zabieg. Kiedy dziecko skończy 18 lat, jego IKP stanie się kontem osoby dorosłej, a rodzic automatycznie straci do niego dostęp. Przypomnijmy jednak, że aby zalogować się do IKP, trzeba mieć profil zaufany, e-dowód lub internetowe konto bankowe, które na to pozwala (w trakcie logowania system nam podpowie, co możemy wybrać). 

— Czy w przypadku, gdy 16-latek będzie używał IKP, rodzic będzie miał wgląd w jego stan zdrowia? 

A.S: Tak, nadal głównym zarządzającym jest rodzic. 

— Dlaczego nie wszyscy widzą dane swoich dzieci?

A.S: Pracujemy nad tym, sukcesywnie uzupełniamy dane.

Jeśli nie widzisz danych swojego dziecka lub chcesz więcej wiedzieć o dostępie do konta dziecka, zajrzyj do artykułu Internetowe Konto Pacjenta — pytania i odpowiedzi