Kształt płuc zrobiony z dymu

Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Główną przyczyną przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) jest palenie wyrobów tytoniowych, na drugim miejscu plasuje się zanieczyszczone powietrze

Weź głęboki oddech

Główną przyczyną tej choroby jest palenie papierosów i dlatego w większości dotyka ona osób, które paliły lub palą tytoń. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o przyczyny jej powstawania, jest zanieczyszczone powietrze. Czynnik ryzyka POChP stanowi też praca w warunkach narażających na wdychanie szkodliwych pyłów, gazów i dymu. W Polsce POChP dotyczy ok. 10 proc. osób powyżej 40. roku życia.

Chorzy na POChP kaszlą i okresowo odkrztuszają gęstą plwocinę, mają chrypkę i narastające trudności z oddychaniem. Niestety zwłaszcza osoby palące tytoń lekceważą swój kaszel, dając tym samym chorobie możliwość rozwoju. Dlatego najlepszą ochroną przed POChP jest niepalenie tytoniu w jakiejkolwiek formie i unikanie towarzystwa osób palących (tzw. biernego palenia). Ważnym czynnikiem jej rozwoju jest też zanieczyszczenie powietrza.

Czy program jest dla Ciebie?

Tak, jeżeli:

  • jesteś w wieku aktywności zawodowej i nałogowo palisz tytoń.

Albo

  • jesteś pracownikiem (branża pracy nieistotna)
  • jesteś nałogowym palaczem tytoniu
  • pracujesz w narażeniu na działanie czynników szkodliwych, predysponujących do powstania POChP (np. branża rolnicza, górnicza, zakłady przetwórstwa bawełnianego, przemysłu metalurgicznego)
  • jesteś pracownikiem służby bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).

Kto i gdzie realizuje program?

Jedynym realizatorem programu dot. POChP – projektu „Weź głęboki oddech” – jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Program jest realizowany do 31.12.2022 r.

Jak się zgłosić?

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar w przychodni (u lekarza POZ) biorącej udział w realizacji programu profilaktycznego. Lista podmiotów jest dostępna na stronie internetowej  przygotowywanej przez realizatora projektu.

Z powodu pandemii realizacja programu może być ograniczona lub opóźniona.  

Co Cię czeka w ramach programu?

Konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne. Czas udziału w programie profilaktycznym jest uzależniony od przebiegu, liczby przeprowadzonych konsultacji medycznych i wyników badań profilaktycznych.

Oprócz tego, jeśli chcesz rzucić palenie, otrzymasz bezpłatne poradnictwo specjalistyczne (udzielane w formie porad i wizyt lekarskich, porad lub wizyt terapeutycznych, sesji psychoterapii, w tym wizyty instruktora terapii uzależnień).

Kiedy się zapisać?

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar w przychodni (u lekarza POZ) biorącej udział w realizacji programu profilaktycznego.

Co przygotować?

Do wizyty potrzebujesz tylko dowodu osobistego.

Jak długo będziesz czekać?

Czas udziału w programie profilaktycznym jest uzależniony od przebiegu, liczby przeprowadzonych konsultacji i wyników badań profilaktycznych.

Co zyskasz?

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, jeśli chcesz rzucić palenie (udzielane w formie porad i wizyt lekarskich, porad lub wizyt terapeutycznych, sesji psychoterapii, w tym wizyty instruktora terapii uzależnień).

Szczegółowe informacje o programie

Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie świadomości pacjentów na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego oraz ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu.

Realizacja programu profilaktycznego polega na utworzeniu poradni antynikotynowych i zapewnieniu poradnictwa specjalistycznego dla osób, które chcą rzucić palenie

Program POWR.05.01.00-IP.05-00-009/18 pn. Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – ogólnopolski program edukacyjny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431).