Mężczyzna trzyma się rękami za bolące kolano

Profilaktyka reumatoidalnego zapalenia stawów

Program profilaktyki wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

RZS to przewlekła, układowa choroba tkanki łącznej. Jest najczęstszą zapalną chorobą reumatyczną (w Polsce ok. 400 tys. chorych). Postępujący proces zapalny błony maziowej prowadzi do zniszczenia, a także do występowania zmian pozastawowych oraz powikłań wielonarządowych, powodując przedwczesną śmierć.

Zapoznaj się z bazą wiedzy na temat RZS

Czy program jest dla Ciebie?

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś w wieku od 18 do 65 lat
 • odczuwasz dolegliwości bólowe ze strony stawów, które nie są spowodowane urazem
 • ból i obrzęk najbardziej nasilone są w godzinach porannych i towarzyszy im sztywność poranna trwająca powyżej godziny
 • Twoje stawy były lub są obrzęknięte.

UWAGA, ten program nie jest dla Ciebie, jeśli:

 • Twoje problemy ze stawami mają wpływ na aktywność życiową, np. masz problemy z samoobsługą, wypoczynkiem lub zmieniłeś swoją aktywność zawodową
 • masz już rozpoznaną chorobę zwyrodnieniową stawów rąk lub inną chorobę reumatyczną
 • kwestionariusz dał wynik równy lub większy niż 6 i/lub podczas wizyty u lekarza wynik Twojego testu ściskania ręki i/lub stopy był dodatni.

Kto i gdzie realizuje program?

Kontaktuj się z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację programu w danym województwie.

Województwo

Ośrodek odpowiedzialny za program

Do kiedy realizowany jest program

dolnośląskie Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 31.12.2022
dolnośląskie Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 30.09.2022
kujawsko-pomorskie brak  

lubelskie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

31.12.2022

lubelskie Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 31.12.2022
lubuskie Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 31.12.2022
lubuskie Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 30.09.2022
łódzkie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów 30.09.2022
łódzkie Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 31.12.2022
łódzkie Wojskowy Instytut Medyczny 30.06.2023
małopolskie Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 31.12.2022

mazowieckie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

31.12.2022

mazowieckie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów 30.09.2022
mazowieckie Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 31.12.2022
mazowieckie Wojskowy Instytut Medyczny 30.06.2023
opolskie Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 31.12.2022
opolskie brak 30.09.2022

podkarpackie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

31.12.2022

podkarpackie Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 31.12.2022
podlaskie Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 31.12.2022
podlaskie Wojskowy Instytut Medyczny 30.06.2023
pomorskie Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 31.12.2022
śląskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów 30.09.2022
śląskie Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 31.12.2022

świętokrzyskie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

31.12.2022

świętokrzyskie Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 31.12.2022
warmińsko-mazurskie Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 31.12.2022
wielkopolskie Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 31.12.2022
zachodniopomorskie Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 31.12.2022

 

  Jak się zgłosić?

  Poprzez lekarza POZ w poradni, która bierze udział w realizacji programu profilaktycznego. Lekarz wypełni razem z Tobą kwestionariusz przesiewowy i stwierdzi zasadność kwalifikacji do programu.

  Pobierz i wypełnij kwestionariusz (PDF 324 kB)

  Co Cię czeka w ramach programu?

  Zostaną przeprowadzone badanie fizykalne oraz podstawowe badania krwi: OB, CRP, morfologia. Następnie w przypadku spełnienia kryteriów kwalifikujących do programu lekarz POZ wystawi Ci skierowanie do reumatologa. Reumatolog w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki przeprowadzi kompleksową diagnostykę, jeśli będzie podejrzewał u Ciebie reumatoidalne zapalenie stawów.

  Kiedy się zapisać?

  Lekarz POZ zadecyduje, czy wymagasz dalszej diagnostyki reumatologicznej.

  Co przygotować?

  Do wizyty potrzebujesz tylko dowodu osobistego!

  Co zyskasz?

  Zyskasz konsultacje, wyniki badań oraz możliwość pozbycia się lub złagodzenia bólu wynikającego z RZS. Podejmując szybkie kroki, masz możliwość osiągnięcia remisji, czyli całkowitego zahamowania dalszego rozwoju choroby.

  Szczegółowe informacje o programie

  Reumatoidalne zapalenie stawów wymaga wczesnej diagnostyki i włączenia skutecznego leczenia w jak najwcześniejszym okresie choroby. Obrzęk tylko jednego stawu, który nie jest wynikiem urazu może być początkiem przewlekłej zapalnej choroby reumatycznej, w tym najczęściej występującego w populacji reumatoidalnego zapalenia stawów. Jednym z głównych celów programu jest utworzenie Ośrodków Wczesnej Diagnostyki RZS − nawiązanie współpracy z lekarzami rodzinnymi poprzez utworzenie zespołów ds. wczesnego wykrywania RZS składających się z Ośrodka Wczesnej Diagnostyki z zespołem reumatologów oraz lekarzami POZ.

  Przeczytaj o szczegółach programu (PDF 1,43 MB)

  Program POWR.05.01.00-IP.05-00-003/17 pn. Profilaktyka reumatoidalnego zapalenia stawów jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Podstawa prawna

  Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431).