Szeroko uśmiechnięci dwie dziewczyny i chłopak w środku

Program profilaktyki próchnicy zębów dla młodzieży

Zdrowe i zadbane zęby są powodem do dumy. Dają nam zadowolenie z własnego wyglądu. Prawidłowa profilaktyka i higiena jamy ustnej ma służyć temu, aby nasze zęby były zdrowe

Czy program jest dla Ciebie

Tak, jeśli:

 • masz 15–19 lat
 • jesteś uczniem szkoły branżowej, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, liceum ogólnokształcącego lub ogólnokształcącej szkoły artystycznej, a szkoła do której chodzisz przystąpiła do programu.

Cel programu

 • Wzrost poziomu wiedzy uczniów na temat zapobiegania próchnicy zębów dzięki przestrzeganiu zasad prawidłowej higieny jamy ustnej.
 • Zwrócenie uwagi na fakt, że czynniki ryzyka próchnicy i chorób jamy ustnej związane są ze stylem życia (m.in. z niewłaściwą dietą).
 • Wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych dzięki profilaktycznym badaniom stomatologicznym.

Na czym polega program

W ramach programu odbędą się zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne badania stomatologiczne.

 • Zajęcia edukacyjne – interaktywne warsztaty edukacyjne dla uczniów dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki próchnicy oraz stylu życia sprzyjającego zdrowiu.
  • W ramach projektu zostaną przeprowadzone godzinne zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Będą one realizowane przez doświadczonych trenerów: lekarzy stomatologów, edukatorów zdrowotnych, specjalistów zdrowia publicznego i promocji zdrowia. Warsztaty będą prowadzone w formule interaktywnej, angażującej uczniów lekcji, a przestawiana tematyka będzie zgodna z treściami nauczania przedmiotów takich jak edukacja dla bezpieczeństwa, biologia czy wychowanie fizyczne.
 • Badania stomatologiczne – z instruktażem higieny jamy ustnej i ustaleniem planu leczenia.
  • Badaniem stomatologicznym zostanie objętych 13 818 uczniów, którzy wcześniej wzięli udział w warsztatach edukacyjnych. Badania będą realizowane przez cały czas trwania programu.

Kto i gdzie realizuje program

Województwo

Ośrodek odpowiedzialny za program

Do kiedy realizowany jest program

dolnośląskie

brak

 

kujawsko-pomorskie

Klinika Medyczna „ArtMedica”

31.05.2023

lubelskie

brak

 

lubuskie

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

30.06.2023

łódzkie

LUX MED

30.04.2023

łódzkie Warszawski Uniwersytet Medyczny 30.06.2023

małopolskie

LUX MED

30.04.2023

mazowieckie

LUX MED

30.04.2023

mazowieckie Warszawski Uniwersytet Medyczny 30.06.2023

opolskie

brak

 

podkarpackie

LUX MED

30.04.2023

podlaskie

brak

 

pomorskie

Klinika Medyczna „ArtMedica”

31.05.2023

śląskie

brak

 

świętokrzyskie

LUX MED

30.04.2023

warmińsko-mazurskie

Klinika Medyczna „ArtMedica”

31.05.2023

wielkopolskie

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

30.06.2023

zachodniopomorskie

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

30.06.2023

Jak się zgłosić

Do programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży mogą się zgłaszać szkoły, które dla uczniów będą realizowały założenia projektu.

Okres realizacji programu

Program jest realizowany do 30.06.2023 r.

Instytucja odpowiedzialna za program

Ministerstwo Zdrowia.

Szczegółowe informacje o programie

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr: POWR.05.01.00-00-0027/20 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne. Wyłoniony w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia: Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży.