Starsza kobieta w stroju do ćwiczeń siedzi na podłodze oparta o dużą piłkę rehabilitacyjną.

Rehabilitacja po COVID-19

Osoby, które przeszły COVID-19, mogą skorzystać z rehabilitacji refundowanej przez NFZ

Około jednej trzeciej pacjentów ma powikłania po przechorowaniu COVID-19. Najczęściej są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu, mniejsza tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne. Dolegliwości te znacznie ograniczają aktywność w życiu społecznym i zawodowym. Dlatego NFZ przygotował kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19.

Jakie korzyści przyniesie rehabilitacja

Dzięki rehabilitacji pacjenci, który chorowali na COVID-19 i utrzymują się u nich m.in. duszność czy osłabienie, szybciej powrócą do pełnej sprawności. Poprawią swoją sprawność oddechową oraz zwiększą wydolność wysiłkową i krążeniową. Rehabilitacja wpłynie pozytywnie również na ich kondycję psychiczną.

Jak długo potrwa rehabilitacja

Rehabilitacja potrwa od 2 do 6 tygodni. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne. Można z niej skorzystać do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

Kto kieruje na rehabilitację

Z rehabilitacji będzie można skorzystać na podstawie skierowania. Wystawia je lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.

  Gdzie będzie prowadzona rehabilitacja

  W zależności od stanu pacjenta rehabilitacja będzie prowadzona:

  • w trybie stacjonarnym
  • w trybie uzdrowiskowym
  • ambulatoryjnie, czyli w gabinetach fizjoterapii zajmujących się rehabilitacją leczniczą
  • w domu.

  O trybie rehabilitacji decyduje lekarz.

  Kiedy można skorzystać z rehabilitacji w trybie stacjonarnym i uzdrowiskowym

  Decyzję podejmuje lekarz na podstawie wyników kilku badań:

  • badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
  • aktualna morfologia, CRP (białko ostrej fazy)
  • aktualne badanie EKG
  • inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, która ma wpływ na ocenę stanu zdrowia
  • przy dominującym problemie kardiologicznym – badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

  Program rehabilitacji

  Kompleksowy program rehabilitacji obejmuje m.in.:

  • kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu
  • inhalacje
  • terenoterapię, treningi marszowe
  • hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań
  • balneoterapię – według indywidualnych wskazań
  • masaż – według indywidualnych wskazań
  • edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia
  • treningi relaksacyjne
  • leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań
  • wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

  Rehabilitowany pacjent ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej. Korzysta także z badań diagnostycznych, leków i wyrobów medycznych, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia.

  Sprawdź, które placówki medyczne świadczą rehabilitację po przebytej chorobie COVID-19 w Twoim województwie

  Kiedy można skorzystać z rehabilitacji w gabinecie fizjoterapii i w domu

  Pacjenci muszą mieć utrzymującą się duszność, która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie. Siłę duszności określa się na podstawie specjalnej pięciostopniowej (0-4) skali mMRC (modified Medical Research Council). Jeśli wynik jest:

  • równy lub wyższy 1 – pacjent może zostać skierowany na rehabilitację w gabinecie fizjoterapii
  • mniejszy lub równy 1 oraz trudność z samodzielnym poruszaniem – pacjent może zostać skierowany na rehabilitację w domu.

  Przyjmuje się, że u pacjenta ze wskazaniem 1 duszność występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie lub pojawia się przy wchodzeniu na niewielkie wzniesienie.

  Dodatkowo o zakwalifikowaniu do rehabilitacji w domu decydują:

  • ocena 3–9 w skali oceny funkcjonalnej (0–10)
  • ocena siły mięśniowej MRC (0–5)
  • występowanie zespołu słabości po pobycie pacjenta na oddziale intensywnej terapii.

  Etapy rehabilitacji

  Rehabilitacja w poradni lub w domu jest podzielona na kilka etapów.

  1. Wizyta wstępna – specjalista przeprowadza wywiad z pacjentem oraz wykonuje podstawowe próby i badania, m.in. oddechowe i wysiłkowe; wyniki będą porównane z wynikami po zakończeniu rehabilitacji i posłużą do oceny efektów terapii.

  2. Wizyty terapeutyczne – fizjoterapeuta ustala z każdym pacjentem kalendarz indywidualnych wizyt: 3 wizyty w każdym tygodniu lub więcej, gdy będzie tego wymagał stan zdrowia pacjenta. Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. W zależności od potrzeb i stanu zdrowia chorego możliwe jest włączenie dodatkowych elementów terapii, m.in. technik odksztuszania, treningu równowagi, specjalnych metod rehabilitacji dla pacjentów z problemami neurologicznymi.

  3. Wizyta końcowa – fizjoterapeuta powtarza badania i testy wykonane podczas pierwszej wizyty i porównuje osiągnięte wyniki, m.in. próby zmęczeniowe i oddechowe (określające skalę występowania duszności).

  Jak wspomóc się po zakończeniu rehabilitacji

  Podczas rehabilitacji pacjenci otrzymają praktyczne wskazówki, które ułatwią im samodzielnie dochodzenie do zdrowia po rehabilitacji. Dostaną też plany z zestawami ćwiczeń do samodzielnego stosowania w domu, dzięki którym będą dopasowywać skalę trudności i intensywności treningu do możliwości własnego organizmu.