kobieta przed zamkniętą z powodu covid przychodnią

Leczenie u specjalisty w dobie pandemii

Czy pamiętasz, by poinformować swojego lekarza rodzinnego, na co leczysz się u specjalisty? To szczególnie ważne w czasie pandemii

Zamknięte z powodu pandemii

Co robić, jeśli z powodu zakażenia koronawirusem przychodnia specjalistyczna, w której się leczysz, jest zamknięta i nie możesz uzyskać recepty na leki?

Jeśli przyjmujesz stale leki (w związku z chorobą przewlekłą), receptę może wystawić Ci również Twój lekarz rodzinny.

Pamiętaj jednak, żeby wziąć od lekarza specjalisty (przynajmniej raz w roku) zaświadczenie o stanie Twojego zdrowia. To zaświadczenie przekaż swojemu lekarzowi rodzinnemu – dzięki temu, będzie miał on wiedzę na temat Twojego schorzenia i w razie potrzeby będzie mógł wystawić Ci receptę na leki wcześniej przepisywane przez specjalistę.

Co może zrobić dla Ciebie lekarz POZ

Co zrobić w sytuacji, jeśli nie przyniosłeś/aś takiego zaświadczenia o stanie zdrowia, a przychodnia specjalistyczna jest zamknięta?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, którego wybrałeś/as, ma dostęp do informacji zawartych na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta m.in. o wystawionych Ci receptach. Może się zatem posłużyć informacjami z IKP, aby sprawdzić, jakie leki i w jakich dawkach ostatnio przyjmowałeś/aś.

Pamiętaj jednak, że lekarz rodzinny może również sam ocenić, czy i jakich leków potrzebujesz. Po zbadaniu Cię może zdecydować o wypisaniu recepty na inne leki niż dotychczas przyjmowałeś/aś. Nie jest w żaden sposób związany decyzjami, które wcześniej podjął lekarz specjalista.

Może się zdarzyć, że w przychodni, z której korzystasz, w momencie, w którym zadzwonisz, nie ma Twojego wybranego lekarza i przyjmie Cię inny lekarz z tej przychodni.

Jak działa przychodnia POZ w czasie pandemii

On nie będzie miał już wglądu w Twoje dane. Możesz mu udokumentować sposób leczenia, udostępniając dane z Internetowego Konta Pacjenta. Jednak nie znaczy to wcale, że wystawi Ci te same recepty. On również sam podejmie decyzję, jaki sposób leczenia jest dla Ciebie najlepszy w danym momencie.

Jak udostępnić Internetowe Konto Pacjenta 

Recepta farmaceutyczna

Możesz również skorzystać z pomocy farmaceuty. W przypadku nagłego zagrożenia życia pacjenta farmaceuta może wydać bez recepty leki zastrzeżone do wydawania na receptę w dawce odpowiadającej najmniejszym terapeutycznym opakowaniu.

Pamiętaj! Farmaceuta nie może wydać bez recepty leków zawierających środki odurzające bądź substancje psychoaktywne.

Farmaceuta może wystawić Ci też tzw. receptę farmaceutyczną. Warunkiem wystawienia tej kategorii recepty jest to, że pacjent znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia. Recepta farmaceutyczna jest realizowana zawsze z 100 proc. odpłatnością, bez względu na przysługujące Ci uprawnienia refundacyjne.

Zasady funkcjonowania leczenia specjalistycznego

Jeśli Twój stan zdrowia wymaga konsultacji dolegliwości z lekarzem specjalistą, Twój lekarz rodzinny (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej), może skierować Cię do odpowiedniej poradni specjalistycznej.

Musisz wówczas skontaktować się z wybraną przez Ciebie placówką i ustalić termin przyjęcia Cię do lekarza. Skierowanie możesz złożyć tylko w jednej, wybranej przez Ciebie placówce. Jedno skierowanie uprawnia Cię do skorzystania z pomocy tylko jednej poradni specjalistycznej.

Pamiętaj! Skierowanie uprawnia Cię do wybrania poradni specjalistycznej, ale nie lekarza. Przychodnia nie ma obowiązku zapisywać Cię do wybranego przez Ciebie specjalisty.

Skierowanie co do zasady jest ważne tyle, ile trwa przyczyna jego wystawienia. Ale jeśli od ostatniej wizyty w placówce upłynie więcej niż 730 dni, konieczne będzie wystawienie nowego skierowania.

Pamiętaj, że od 8 stycznia 2021 r. wszystkie przychodnie będą obsługiwały e-skierowania.

Przeczytaj o e-skierowaniach