" "

Do Europy tylko z EKUZ

Rozpoczął się sezon na zimowe wyjazdy. Warto zadbać o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Za EKUZ nic nie płacisz. Otrzymasz ją, jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce. Jeśli planujesz spędzić ferie zimowe za granicą, zadbaj, by mieć ze sobą EKUZ.

Karta EKUZ potwierdza, że masz prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych do większości krajów europejskich:

 • krajów Unii Europejskiej 
 • Norwegii 
 • Szwajcarii 
 • Liechtensteinu 
 • Islandii.

Pamiętaj, że EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości.

EKUZ dla osób niewidomych i niedowidzących jest oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

Co kraj to obyczaj

EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które będą niezbędne w Twoim stanie zdrowia do końca pobytu w danym kraju. Nie refunduje jednak leczenia planowanego.

Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z przepisów państwa pobytu na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, również poniesiesz takie koszty.

Zapoznaj się z informacjami o zasadach dostępu do opieki zdrowotnej w państwie pobytu 

 • Prawo do leczenia przysługuje Ci na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajesz. Jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Np. we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii – koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. 
 • Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami (NFZ i jego odpowiednikiem w danym kraju). Może być też tak, że – chociaż masz ze sobą EKUZ – musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Wniosek znajdziesz na stronie ekuz.nfz.gov.pl
 • Podobnie jak w Polsce, za granicą nie wszyscy lekarze mają umowy z ubezpieczalnią. Dlatego zanim skorzystasz z usług lekarza, sprawdź, czy trafiłeś do takiego, który honoruje kartę EKUZ.
 • Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani planowany zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli Cię ząb, dentysta Ci pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju (np. dostaniesz tańsze wypełnienie). Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUZ obejmie koszty Twojego leczenia. Czasami leczenie w ramach EKUZ będzie musiało być długie i kosztowne. Jeśli w tym przypadku okaże się, że transport do Polski będzie tańszy, możesz złożyć wniosek o pokrycie kosztów transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju. 
 • W wielu krajach, np. w Austrii EKUZ nie obejmuje pomocy, której udzielają ratownicy górscy po wypadkach narciarskich. Jest to uznawane za świadczenie prywatne. Musisz wtedy zapłacić za to, że ratownicy zwiozą cię ze stoku i opatrzą. 

EKUZ to ubezpieczenie zdrowotne. Na wypadek śmierci albo utraty bagażu ubezpiecz się komercyjnie. EKUZ nie obejmuje takich okoliczności, nawet jeśli zaginie bagaż z niezbędnym Ci wyposażeniem medycznym.

Jak długo karta EKUZ jest ważna

 • 3 lata  jeśli pracujesz na umowę o pracę, prowadzisz pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą lub pobierasz zasiłek czy świadczenie przedemerytalne

 • 5 lat — jeśli jesteś emerytem lub dzieckiem do 18 roku życia. 

Sprawdź przed wyjazdem, czy Twoja karta jest ważna. 

Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 stycznia 2020 r. jednak do końca okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia 2020 roku, Twoja karta EKUZ będzie uznawana, a Ty nie stracisz prawa do leczenia w tym kraju.

EKUZ dla dziecka

EKUZ nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swoją kartę, także dziecko. EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica. 

Jak uzyskać EKUZ?

 • Pobierz wniosek ze strony NFZ
 • Wypełnij wniosek, wydrukuj i podpisz
 • Złóż wypełniony wniosek w oddziale NFZ (wybierz jeden ze sposobów):
  • w wydziale wojewódzkim lub uprawnionej delegaturze NFZ – wtedy kartę otrzymasz od razu
  • e-mailem – wyślij skan wniosku
  • pocztą tradycyjną
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP).

Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Do wniosku o EKUZ dołącz kopię legitymacji lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. 

Jak odebrać EKUZ?

 • Odbierz EKUZ osobiście lub przez pełnomocnika, którego do tego upoważnisz. Zrobisz to w oddziale lub delegaturze NFZ, w których złożyłeś lub do których wysłałeś wniosek.
  Pobierz wzór upoważnienia
 • Dostaniesz EKUZ pocztą – jeśli zaznaczysz taką opcję we wniosku o kartę lub jeśli wniosek przesłałeś za pomocą ePUAP.